Tillverkningsnr 517 Bogserbåt Dragaren 1, därefter Bärgaren I nu Dragaren 1

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt med tillverkningsnummer 517 till Klarälvens Flottningsförening den 11 maj 1963. Längd 6,7 m. Bredd 2,45 m. Originalmaskinen var en BM-diesel typ 1114 BR på 57 hkr. Den sitter troligen ännu i båten. Vikt 3 450 kg. Båten var framtagen enbart för bogsering och för ritningen stod Richardssons ingenjörsfirma i Karlstad. Bordläggningen är i 5 mm plåt, propelleraxeldiametern är 60 mm.

Dragaren I ut och drar på Braxen och Varparen 21 Rörelse på Klarälven utanför Flottninngsmuseet. Foto 2015 08 07 Helena Lundgren Landin

Väl värda ett besök. Dyvelsten Foto 2015 08 21 Helena Lundgren Landin

Vid provkörning i Leksand den 30 okt 1962 uppmättes 6,5 knop med en BM-motor typ 1113. Så här presenterades båttypen i en annons från Lidwall & Söner AB i Svenska Flottledsförbundets årsskrift för 1963

Dragaren 1 vid Vermullen Hagfors foto Stig Johansson 1968

Dragaren I i Löved  Foto Bernt Fogelberg 1970 10 17 

Vid nästa provtillfälle 7/5 1963 med motortypen 1114 noteras att "Farten ej mätt men fortare än förut"

Vi har fått några bilder från Nils-Erik Englund som visar att båten runt 1970 blev ombyggd för en sjunkbärgningsenhet och fick namnet Bärgaren I

Sjunkbärgningesenheten Bärgaren 1 där Dragaren I ingick
Foto Nils-Erik Englund

Sänder också bilder på Dragaren 1 när den gick som Bärgaren 1. Några av bilderna tog jag när vi hade rustat upp den vid Krakerudsdammen i Råda 1990, målning nya durkar osv. Obs inget fördäck, Det sitter även en hydraultank till sjunkvirkesuptagaren i båten. Hydraulpumpen var frontmonterad Volvoflyg pump.

Nya durkar Foto Nils-Erik Englund

Båten återställs till Dragaren I Foto Nils-Erik Englund

Fördäcket tillkom då Dragaren I blev museeibåt i Dyvelsten.Foto Nils-Erik Englund

När flottningen upphörde i Klarälven 1993 skapades ett sommarmuseum i Dyvelsten vid den befintliga flottningsstationen. Här finns ett antal gamla flottningsbåtar och utställning om timmerflottningen i Klarälven. Värmlands museum är huvudman för flottningsmuseet i Dyvelsten.

Dragaren 1 Foto Håkan Larsson juli 2008

Här vid museibryggan ses Dragaren I som fortfarande förefaller vara i alldeles utmärkt skick. Här ligger också Varparen 4, Varparen 21 och Lusten 8. Foto red juli 2000

Dragaren 1 vid flottningsmuseet i Dyvelsten. 2011 07 07 Foto Red

Dragaren 1 vid flottningsmuseet i Dyvelsten. 2014 09 13 Foto Red

Dragaren 1 vid flottningsmuseet i Dyvelsten. Dysan runt propellern som ökar dragkraften 2014 09 13 Foto Red

Nu är Dragaren 1 sjösatt vid Flottningsmuséet i Dyvelsten och ses här ute på provtur på Klarälven.
Foto 2015 06 16 genom Helena Lundgren Landin som givetvis har tagit rodret

Nymålad och fin. Stark ström i Klarälven Foto red 2015 06 30

Och från andra hållet, Foto red 2015 06 30

Tillbaka