Tillverkningsnr 445 BVV 10 Varparen 21

Lidwall & Söner AB levererade Klarälvens Flottningsförening den 8 juni 1961. Längd 6,1 m. bredd 2,3 m. Vikt 2 200 kg. Originalmaskinen var en BM-diesel typ 1051 på 11,5 hkr. Den sitter troligen ännu i båten. Båten var av den senare versionen av BVV 10, spantlös och med en kraftig avvisarlist som stringerplåt. De vid båtsidorna utdragna för o akterdäcken hjälper även de till att styva upp skrovet. Spelet är av Lidwalls typ SM 7 och varpade in 13,4 m lina i minuten på lågväxeln vid ett motorvarv av 900 v/m. På högväxeln blev det 23 meter per minut inspelad vajer

.

Dyvelsten. Foto red 2014-09-13

Varparen 21 i Råda 1991 Foto Håkan Larsson

Varparen 21 i Råda 1991. detalj av motorn och spelet Foto Håkan Larsson

När flottningen upphörde i Klarälven 1993 skapades ett sommarmuseum i Dyvelsten vid den befintliga flottningsstationen. Här finns ett antal gamla flottningsbåtar och utställning om timmerflottningen i Klarälven. Värmlands museum är huvudman för flottningsmuseet i Dyvelsten. Här vid museibryggan ses Varparen 21 som fortfarande förefaller vara i alldeles utmärk skick

Foto Red juli 2000.

Foto Red juli 2000.

2009 08 20 kom denna bild på tillverkningsskylten från Marcus Busch vilket gjorde att Varparen 21 fick ett Lidwallsnr och det föranledde oss att genast lägga ut båten bland kända Lidwallsbåtar.

Varparen 21 Foto Marcus Busch 2009 08 20

Centralsmörjning av hylsan. Dyvelsten. Foto red 2014-09-13

Men lite olja på kedjan skulle inte skada. Dyvelsten. Foto red 2014-09-13

Både bogserkrok och varpspel Dyvelsten. I Klarälven gjorde man det ordentligt. Foto red 2014-09-13

 

Varparen 21 i vinterskrud Fina bilder från Helena Lundgren Landin

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

Foto Helena Lundgren Landin 2015 01 09

 

Tillbaka