Tillverkningsnr 483 typ BV 15 kallades i en utredning 1971 Varpbåt 3

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Holmens Bruk och Fabriks AB Boardavdelningen i Sparreholm den 7 juli 1961. Längd 7,00 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades med hytt och propellerkorg. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr. Spelet var av typen SM 10. Bland anteckningarna står att vikten var beräknad till 3 700 kg. Bordläggningen är byggd i 5 mms plåt. Vi tror att det är just den båten som ses på bilderna nedan.Vi hade den länge som okänd nr  17 men vartefter vi får in fler identifierade båtar tror vi oss genom uteslutningsmetoden kunna identifera de  som vi tidigare haft som okända. Både spanten i fören, det korta räcket efter vågbrytaren, pollarnas placering och linrullen på akterdäck är lika på alla bilderna. Dessutom är geografin  i stort densamma.

Två båtar blir en så vi fick minska en på startsidanEtt foto från Sjöhistoriska Museets fotoarkiv nr Fo180064. Bilden tagen i Fagerviken 1963 -08 - 11 av Bernt Fogelberg.Bilden är tagen i Fagerviken 1964. SB:s frontruta i havererad. Hård grundkänning?! foto Göran Svedin via Lars BrolinGa ritning nr 4-3209 i Leksands lokalhistoriska arkiv.

I april 1971 inventerade Holmens bruk sina varpbåtar i Hallstavik. Denna kallades Varpbåt 3 och var i gott skick skrovmässigt men motorn var defekt. Utredaren föreslog motorbyte och att spelet och styrhytten skulle tas bort. Att det blev så ser vi på bilderna nedan för red kan inte annat än tro att det är just denna båten som är BV-15 nr 483 även om den 1971 blev en BB 15. Båten har nu mer en trecylindrig, luftkyld Deutzmotor. Sedan sjötimmerhanteringen lades med i mitten av 1980-talet har bruket använt båten som arbetsbåt. Företaget har ansvar för sjömärkena och fyrarna i inseglingsrännan till Hallstavik och dessa underhålls med hjälp av denna båt. Tack Sven för dessa bilder och uppmätningen av båten. Extra roligt med en BV-15 som ännu har en funktion att fylla..


Det kom en epost till redaktionen med gamla bilder


Hej Red !

Som du vet så finns det ingen begränsning för vad en äkta Lidwallare kan utföra !   Pratade med Lennart Pettersson som äger BV 18 nr 446 om gamla kort, då dök det upp att han fotade när farsgubben och jag assisterade M/S KUNGSTEN vid avgång , måste vara i slutet av 70 talet ?  Höll ut stäven då KUNGSTEN måste backa ut förbi ett annat fartyg, kommer inte ihåg vilken båt  det var ?  Normalt så drog vi ut fartygen med HALLSTA III , men den var kanske på varv då ?

Med vänlig hälsning

Sven OlssonVarpbåt 3 på väg till sitt kanske tyngsta uppdrag. Foto Lennart Pettersson 1978

Det gäller att veta vad man gör.  Olsönerna drar ut stäven på m/s Kundsten  i Hallstavik.
Hon är på  ca 2500 dödviktston och är 71 meter lång. Foto Lennart Pettersson 1978


Eftersom nyttan av båten på 2010-talet blev allt mindre och den i verkligheten opererades av Roslags Bogser AB i Hallstavik såldes båten dit i november 2015

Varpbåt 3 i Hallsta. Färglad insida efter prickmålning. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Tillverkningskortet. Lidwallssidans arkiv

Varpbåt 3 i Hallsta. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Färgstänk från fyr och bojmålning ses tydligt Foto Sven Olsson 2015 03 11

Motorn som installerades sommaren 1971. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Varpbåt 3 i Hallsta. Foto Sven Olsson 2015 03 11

Vintern 2016 i Hallstavik och dags för upptagning av en stycke BV 15 båt.

Bogserad bland isflaken av rederiets Hallsta III Foto Sven Olsson 2016 01 06

Lyft med en Åkerman H 25 A Foto Sven Olsson 2016 01 06

En del lös barlast medföljde Foto Sven Olsson 2016 01 06

Så där ! Lastad och klar. Foto Sven Olsson 2016 01 06

 På torra land. Foto Christer Samuelsson  2017 06 29

Tillbaks