Tillverkningsnr 431 typ BVV 10 kommer att kallas 431:an

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt med tillverkningsnr 431 till Kungliga Vattenfallsstyrelsen i Vällingby 28 april 1960. Leveransorten var regleringsavdelningen i Storuman. Längd 6,1 m. bredd 2,3 m. Originalmaskinen var en BM-diesel typ 1051 på 11,5 hkr med tillverkningsnr 2210-1150. Vikt 2 200 kg. Båten gjordes extra grundgående och fick inte sticka mer än 500 mm. Den hade ett varpspel typ SM 7 för 500 meters 10 mm lina

I Stora Vika utanför Nynäshamn hade 2001 Skanska ett förråd med företagets mindre arbetsbåtar. Red ville undersöka om där fanns någon båt som hade tillhört Dalälvens Flottnings Förening och fick god kontakt med Hasse som arbetade där. I mars 2001 kunde vi komma på besök. Någon båt från DFF , utom Siljan II , fanns ej men, även om inte lidwallsbatar.se startat passade vi instinktivt på att fota Skanskas små plåtbåtar. Nu efteråt vet vi att det fanns ytterligare två Lidwallsbåtar där BV-12 nr 280 och BVV - 5 nr 608

 

1

Okänd BVV-10 i Stora Vika foto Red 2001 03 17

Så här efteråt, med en aktiv dokumentation av allt vi kommer över i lidwallsväg känns det en smula snöpligt att vi  inte skrev upp tillverkningsnumret på denna moderna, spantlösa BVV 10. Enligt Lidwalls tillverkningslistor såldes ingen båt av denna typ direkt till Skanska, varför den är inköpt i andra hand. Vi hade fotograferat skylten med en analog kamera men det går inte att tyda några siffror på de bilderna. Båten har varit utrustad med spel. På akterspegeln ses de bortskurna resterna av spelrullen

 

Okänd BVV-10 i Stora Vika foto Red 2001 03 17

Ja, här är skylten. BVV betyder Bogser, Varpspel, V-botten, men numret, Nu vet vi det stod nr 431 under färgen i Stora Vika. foto Red 2001 03 17

Så här såg det ut ett år senare. Foto Urban Sondell i april 2002 .

Så här såg det ut ett år senare. Men var tog båten vägen ?? FotoUrban Sondell i april 2002 .

 

Lidwallssidans deltagande i sociala medier gjorde att vi fick kontakt med nuvarande ägaren till denna BVV-10 båt. Den finns kvar, om än med spår av ett hårt leverne som entrepenadbåt. Nu skall den åter ut på sjö i renoverat skick. Allt detta gjorde att red - efter 13 års i ovisshet - genom Patrik Cederström äntligen fick veta vilket exemplar det var. Mycket glädjande liksom också planerna att renovera båten som kommer att kallas 431:an

 

 

I Ösmo. Foto Patrik Cederström2014-04-02

Beviset !! Den renskrapade skylten i Ösmo. Foto Patrik Cederström 2014-04-05

 

Tillbaks