Tillverkningsnr 360 typ BV  LÅNGÖN


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs 8 maj 1954. Längd 13,00 m. Bredd 3,80 m. Båten var utrustad  en Albinmotor på 70 hkr, motornr 31403. Båten vägde ca 11 ton. Spelet var av typen SM 40 för 16 mm lina. Det rymde 1200 meter lina. I Lidwalls leveransdokument står att stationsorten är Bollnäs men även Orsjön nämns. Flottningen på Ljusnan lades ned 1968 och båten såldes till Sellbergs Renhållnings AB i Stockholm.

2000 såg Red. Långön i Västerås och talade med ägaren som berättade följande. Observera att uppgiften om Siljan inte stämmer. 

"Kurt Svenblad  förvärvade båten 1978. Då hade båten stått på land i 4 år efter att ha trafikerat sjön Roxen  som sopbåt för Sellbergs. Innan dess gick hon  i Stockholms skärgård som sopbåt för samma redare. Kurt berättade att båten byggdes för att dra timmer på Siljan men att hon aldrig kom i trafik där. Kurt tog bort spelet och timmerburen. Ny maskin, propeller och axel på varv i Sthlm 1970. Båten har alltid hetat Långön ".

Sedan 2005 ägs båten av Dykerifirman SveDyk & Bygg AB i VÄSTERÅS.  Från Robert Svennblad kom 2014 11 19  ett e-brev med bilder på Långön som sjösatts efter renovering och maskinbyte.

Hej red

Vi sjösatte Långön i hösten 2014, nu ligger hon i Västerås. Ny motor Volvo Penta TAMD 70 . Ny hydraulisk bogpropeller. Nya rostfria bränsletankar babord och styrbord på ca 400 l styck
Nytt bränslesystem. Nytt rostfritt avgassystem. Ompackad huvudaxel. Elen byts som bäst.

Med vänlig hälsning   Robert Svennblad SveDyk & Bygg AB


 
En dessvärre suddig men ursprunglig bild på Långön troligen i hemmavattnet på Orsjön. Foto okänt år från  Lidwalls samling i  Leksands lokalhistoriska arkiv.

Långön i Hammarby sjö . I bakgrunden till höger ses under uppförande  bostadsområdet på Hendriksdalsberget, gemenligen kallat dasslocket. Foto Bernt Fogelberg 1970 03 01 i Bengt Westins samling

Långön i  Västerås. Foto Anders Winter 2000 05 12

   

Vid Torshälla huvud .Foto Robert Svennblad  2009 10 21 och 2009 12 02

    

Som skjutbogserare en kall dag på Mälaren Foto Robert Svennblad  2009 12 02

   

Underhållsjobb efter en tuff vinter. Plåtbyte i stäven Foto Marcus Busch i Västerås 2010 07 12

  

Foto Marcus Busch i Västerås 2010 07 12

Foto Marcus Busch i Västerås 2010 07 12

Bogpropellen på plats, Foto Robert Svennblad 2014 09 15

En dimmig morgon är hon på väg ned i Mälaren igen. Foto Robert Svennblad 2014 09 19

När dimmorna lättat tillsammans med BV- 18 nr 191 Solön  Foto Robert Svennblad 2014 09 19

Hemmahamnen i septembersol. Foto Robert Svennblad 2014-09 19

Visst är hon sig lik även om mycket arbete har lagts på Långön under årens lopp. Foto Robert Svennblad 2014-09 19

Långön i Västerås med fd kolkraftverket i bakgrunden. Den kraftfulla tegelbyggnaden skall byggas om till bostäder och hela området runt denna hamn skall bli ett bostadsområde Foto Red 2015 11 19

I snögloppet Red på spaning 2015 11 19

I snögloppet i Västerås. Foto Red 2015 11 19

På väg mot nya jobb med Västerås hamn i bakgrunden, Foto Robert Svennblad dec 2016.

Västerås hamn Foto Robert Svennblad dec 2016.

På tur bland de stora fartygen  i Västerås Hamn. Foto Foto Robert Svennblad 2017 03 28

Lite Isbrytning på det nya året. Foto Robert Svenblad 2021 01 24

Kärnis på Mälaren.Foto Robert Svenblad 2021 01 24

Frysta Mälarfjärdar Foto Robert Svenblad 2021 01 24

Nu är säsongen igång på allvar, Långön ute på jobb Foto Robert Svenblad 2021 04 12

Mera bilder och information om dykeriets verksamhet finns på deras hemsida www.svedykobygg.se

 

Tillbaks