Tillverkningsnr 347 typ BV 15 heter Bysjön. Registrerad som SCF 6493

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB och Kvarnsvedens Pappersbruk den 13 september 1957. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten levererades öppen. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr med motornummer 5268 - 1343. Spelet var av typen SM 10 för 650 meter 12 mm lina.

Båten transporterades troligtvis per bil. Bland anteckningarna står att den är vägd i travers varvid resultatet blev 3 500 kg. Bordläggningen är byggd i 5 mm plåt. Som ni ser på bilderna är stäven förstärkt med hjälpspant för gång i timmer eller is. Motorn har också kylare och fläkt istället för sjövattenkylning, också det funktionellt på vintern.
Troligen en provkörningsbild på  Bysjön Vid rodret Gösta Lidwall.
Foto september 1957 i Leksands Lokalhistoriska Arkiv

På den vackra Dalälven uppströms Borlänge. Är sig rätt lik 66 år senare. Vid rodret Lars Dicander. Foto Red 2013 07 29

 

Utanför verkstaden i Österdalälven. Ingen vid rodret... Foto september  1957 i Leksands Lokalhistoriska Arkiv.

Bysjön efter övertagandet. foto Lars Dikander 2001

Här har spelet haft sin plats. En bild som visar typiska konstruktionsdetaljer för en BV-15 båt.  foto Lars Dikander 2001

Axeln och dess tätning.  foto Lars Dikander 2001

Bysjöbåten - som den allmänt kallades på bruket - brukades för att dra timmer från Täktens skilje i Dalälven uppströms pappersbruket till den näraliggande Bysjön som var pappersbrukets flytande lager. Därifrån kunde man sedan mata på virke under större delen av året.

En bild från Kvarnsvedens timmerupplag vårvinter 1960. I förgrunden ses Bysjöbåten och bakom den ett timmerbuntverk , troligen tillverkat av Lidwalls & Söner AB även det. Under januari 1960 var det isfritt i Dalälven och då drogs hela 563 buntar från magasinet i Bysjön fram till pappersbruket av Bysjöbåten. Foto fr Lars Dikanders samling.

Bysjöbåten till höger. Bilden tagen vid samma tillfälle som fotot ovan. fr Lars Dikanders samling.

Ny durk 2001. Här ses det tätspantade förskeppet tydligt. foto Lars Dikander

I slutet av 1970 -talet blev båten allt mindre använd för att några år senare helt hamna på land. När Föreningen Gagnefs Älvtrafik bildades 2001 för att bedriva passagerartrafik på den seglingsbara delen av Dalälven mellan Mellsta upp till Älvudden i Djurås fick de Bysjöbåten i gåva av Stora Enso Kvarnsveden AB.

Båten blev föremålet för reds varpbåtsspaningstur som företas årligen med en handfull likasinnade foto Red juli 2004.

Båten användes för utprickning av den stundtals besvärliga farleden där vissa partier är tämligen strömmande, Föreningen hyrde under några år Lisskulla III från Siljans Båttrafik AB i Leksand för passagerartrafiken. Den båten byggdes för Siljan redan 1952 men blev 2002 överflödig på den sjön och gick fram till 2011 i trafik på Dalälven. Sedan 2014 återfinns Lisskulla III i Karlstad nu under namnet Zara Leander.

På spaningstur . Lars backar ut och motorn är naturligtvis den första och enda. foto Red juli 2004.

Går nästan som en kulmotor. På spaningstur foto Red juli 2004.

Med siktet på Djurmo Klack. Fina vyer efter Dalälven . På spaningstur juli 2004 foto Red.

2008 förvärvade Lars Dikander båten och sköter nu om nödvändig utprickning. Här ligger Bysjön tillsammans med Lars andra Lidwallsbåt BVV-10 nr 159 som heter Otto
Foto Red 2008 -08 20.

Högvatten i Dalälven maj 2008. Bryggan under vatten. Båten är i fint bruksskick och i drift varje år. foto Lars Dikander

På den vackra Dalälven med Mellstabron i bakgrunden 2013-07-29. Foto Red.

Här ser ni hur fint BV-15 båtarnas former klyver vattnet. 2013-07-29. Foto Red.

Dags för 2014 års varpbåtsspaning på Dalälven. Fr väster BVV 10 Nr 159 Otto och nr 349 Bysjön. Foto red 2014 07 27

En ytterst nöjd redaktör fick befälet över Bysjön vid årets Varpbåtspaning, vilket gav stor mersmak. Foto red 2014 07 27Bysjöns identitet elegant monterad och därmed säkrad. Foto Lars Dikander 2018 06 17

        

 

Lars skriver " Hej Red Nu jädrar är det slut med att stå på knä och kladda med fett. BV 15 med semiautomatisk centralsmörjning ala Pusselbo special.
 Lätt att återställa om man av någon anledning vill falla på knä igen."  Foto Lars Dikander 2018 06 20
Klar för midsommarturen Nu med bekväm axelsmörjning. 
Foto Lars Dikander 2018 06 20

I nådens år 2021 fick båten en ny ägare. Per Gustafsson i Stora Skevi. där Bysjön fick ny hemmahamn. Samma älv som hon alltid gått på, men lite längre österut. Foto Erik Gustafsson 2021 08 03

På Dalälven i bästa väder vid St Skevi. Nytt för året är fina bänkar och strålkastare. Foto Per Gustafsson 2022 06 20

Tillbakä