Tillverkningsnr 307, 308 samt 309 typ Pinasser

Lidwall & Söner AB levererade tre flodbåtar "Pinasser" till AB Penta i Göteborg 8 december 1956 för leverans till Franska Ekvatorialafrika. Alla tre båtarna var byggda på ett likadant skrov med en längd 10,50 m. Bredden var 2,65 m.

De var försedda med en ruff, i övrigt öppna men med ett skarndäck runt sittbrunnen. Båtarna var naturligtvis bestyckade med Pentas motorer av typen MD 4 på 30 hkr. Totalvikten var ca 3000 kg. Tydligen föll leveransen väl ut då Penta AB året efter beställde ytterligare 3 båtar. Sammantaget byggde Lidwalls 6 st. båtar av denna typ, se vidare sidan med nr 341, 342 och 343.  

Kanske taget på Häradsbygdens station.  Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv.


Bilden ovan visar troligen nr 307, den enda av båtarna som provkördes i Dalälven och då loggades för 8,5 knop vid fullt motorvarv.
Så här skrev Falu Kurirens legendariske lokalredaktör i Leksand – Wewe, William Weinstock - om den förestående leveransen 10 dec 1956. En idag omöjlig rubriksättning, men på den tiden helt politiskt korrekt.  
Fr. Olle Lidwalls arkiv

Vi har ingen kunskap om dessa båtars öden och äventyr. Sannolikt finns ingen av dem kvar idag. Kan någon av våra läsare berätta mer? Franska Ekvatorialafrika var en federation som bildades 1910 och bestod av fyra territorier: Gabon, nuvarande Republiken Kongo, nuvarande Centralafrikanska republiken och Tchad.(enl. Wikipedia).

 

Tillbaks