Tillverkningsnr 300 Typ BV heter Bärgaren

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ångermanälvens Flottningsförening i Sollefteå den 9 juni 1956. Längd 10,60 meter. Bredd 3,26 meter. Bordläggning i 5 mm fartygsplåt, 6 mm i bogen. Däck i 4 mm plåt. Överbyggnad i 3 mm plåt. Båten hade från början en 50 hkr Sefflemotor typ S210 BF med tillverkningsnr 9245. Den byttes okänt år mot en motor på 100 Hk (73 kW) av okänd typ. Det var troligen då aktern byggdes om och båten försågs med dysa runt propellern. Båten var utrustad med elektrisk belysning och generator. Styrhyttstaket och tak och väggar i ruffen isolerades med glasullsmatta och masonite.
Avfotat arkivmaterial från Landsarkivet i Hernösand. Foto Patrik Abrahamsson 2018 05 15
 

Avfotat arkivmaterial från Landsarkivet i Hernösand. Foto Patrik Abrahamsson 2018 05 15

Vid Sandslån? 1965 06 19 Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Vid Rossön okänt datum. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Vid Rossön 1966 09 24. Foto från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm

Bärgaren 2012-07-30 foto Magnus Häggström

Tillverkningsskylten på Sefflemotorn nr 9245 på 50 hkr och 2 ton tung. Foto Red

Sedan flottningen lagts ned såldes båten till en privatperson som okänt år sålde till Bodums Hembygdsförening, Rossön som använde henne som passagerarbåt, hur länge är av oss okänt. Båten har inte varit i sjön på många år och 2017 såldes hon till en privatperson. Ännu våren 2018 hade inget hänt med båten som ser svårt övergiven ut trots ny ägare.

 

Bärgaren i juni 1997. Båten är troligen helt orörd exterört sedan byggnationen. Foto Bengt Westin

Det var efter ett tips från Tomas Johansson, Sollerön som vi fick vetskap om denna båt. Tomas hittade Bärgaren på nätet. Båten ägs  av Rörströmsälvens fiskevårdsförening och går på Bodumsjön. Föreningens kontaktperson är Steinar Mårtensson som vi bad att leta efter en tillverkningsskylt ombord men han hittade ingen Lidwallsskylt i båten. Redaktionen är sedan vi fick se bilder från Bernt Fogelbergs samling i Sjöhistoriska museets arkiv, Stockholm säkra på att det är denna båt som är nr 300 då Lidwalls endast levererade två båtar till ÅFF och denna har typiskt Lidwalls-utseende. För redaktör Winter var det extra roligt att få se denna båt i verkligheten då han 2006 efter ha sett en annons på nätet, kunde köpa en Seffle motor typ S 210 med nr 9245 för att ha som reservdelsmotor till nr 206 BV Gerdt . Alltså Bärgarens originalmaskin. Uppgifter från Bengt Westin och red.

Bärgarens orginalmotor Nr 9245 Foto Red juli 2005

Bärgaren foto Magnus Häggström 2012 07 30

Bärgaren foto Magnus Häggström 2012 07 30

Väntar fortfarande på förlossning Foto Patrik Abrahamsson 2017 05 06

Väntar fortfarande på förlossning Foto Patrik Abrahamsson 2017 05 06

Men så roligt och förlösande!! Stäng dörrar o grindar!. Bärgaren avgår mot förnyelse, blästring och målning.
Foto Michael Mårtensson 2020 05 30

 

Tillbaks