Tillverkningsnr 204 typ BV 18  Kristina senare Zurabaya

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Billeruds AB, men geografiskt till Ludvika Ångsåg den 16 november 1953. Båten kördes med lastbil till sjön Väsman. Längd 8,60 m. Bredd 2,80 m. Den var öppen med styrhytt och varpspel samt byggd med isbrytarstäv. Hytten var byggd i 2 mm plåt. Kring propellern fanns en timmerkorg.

Nr 204 i fart på Väsman. Bilden tagen före 1962 då Ludvika Ångsåg upphörde .Red tror att båten då flyttades till Vad i Södra Barken och det stora sågverket som fanns där fram till ca 1975. På bilden ovan ser det  ut som om båten hade någon form av skorstensmärke. Vet någon om så var fallet? Foto Rolf Johnsson förmedlat genom Ludvika Tidning

Bild från boken Väsman skriven av Nils Göte Håkansson utgiven av Ludvika Kulturnämnd 1987. Okänd fotograf .

 

Vid sågen i Vad vid Södra Barken.  Foto Claes Sandberg 1972

Kunden tillhandahöll motorn, en äldre Seffle motor av typen BF 110 på 16 hkr med tillverkningsnr 2986. Motorn är från 1932 och går ännu 2018 mycket bra. Även varpspelet och bränsletanken kom från båtens beställare. Dessa delar kom troligen från en skrotad, äldre varpbåt, kanske byggd av trä.Knud lägger ut på Tisjön runt 1980  Okänd fotograf förmedlad genom Lars MartinssonAktern .
Okänd fotograf förmedlad genom Lars Martinsson

På Horrmundsjön sommaren 2001 Foto Red.

Båten såldes runt 1975, efter att sågen i Barken upphört, till en fd dansk sjöman Knud Hedeman boende i byn Torgås Han byggde under flera år om båten för fritidsbruk. Några år gick den på  Tisjön  i trakten av Transtrand under namnet Kristina. Omkring 1985 förvärvades båten, som nu kallas Zurabaya, av Rolf Johansson i Idre. Den är i familjens ägo sedan dess och gick sommartid på den fina Horrmundsjön i norra Dalarna fram till 2018. Då ägarfamiljen flyttat till Mora blev det aktuellt att ta med båten och  därmed kommer Siljan  bli ännu en Lidwallsbåt rikare. Det ständigt låga vattenståndet i Horrmund bidrog även det till flyttbeslutet.

Zurbaya i hemmahamnen 2001 Foto Red.

Från övre däck Foto Red.

Den gamla Sefflemotorn på 16 Hkr går utmärkt Foto Red.

Det syns att den gamla hytten använts vid ombyggnationen. Foto red. juli 2001Inredningsbild. Rolf Johansson 2018 06 21


Styrhytten. Rolf Johansson 2018 06 21

Spelet för uppdragning mm. Rolf Johansson 2018 06 21Ännu på Horrmundsjön. Rolf Johansson 2018 06 21Efter en långfärd är hon nu i närheten av nya  farvatten.  Ännu en Lidwallsbåt i Siljan! Foto Rolf Johansson 2018 09 02Men innan dess kommer hon att få en ordentlig make over.
Foto Rolf Johansson 2018 09 02Red besökte Rolf och fick en ordentlig titt ombord i samband med  leverans av en ny tillverkningskylt. Motor frilagd och skrapad
inför målning och allmänt unerhåll. Foto red 2018 11 04En väldigt tidig typ 110 på bara 16 hkr. Red misstänker att mycket bytts ut på denna motor under årens lopp då den både har centralregulator och
toppinsprutning trots att den skall vara tillverkad redan 1932.
Foto red 2018 11 04En titt bakom galleriet när det är möjligt. Hjärtstocken med sin glandertätning.
Foto red 2018 11 04Också känner vi igen styrmaskinen. Vajer och brytskivor. 
Foto red 2018 11 04

Tillbaks