Tillverkningsnr 204 typ BV 18 senare Zurabaya

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Billeruds AB, men geografiskt till Ludvika Ångsåg den 16 november 1953. Båten kördes med lastbil till sjön Väsman. Längd 8,60 m. Bredd 2,80 m. Den var öppen med styrhytt och varpspel samt byggd med isbrytarstäv. Hytten var byggd i 2 mm plåt. Kring propellern fanns en timmerkorg.

Nr 204 i fart på Väsman. Bilden tagen före 1962 då Ludvika Ångsåg upphörde. . Det ser ut som om båten hade någon form av skorstensmärke. Vet någon om så var fallet? Foto Rolf Johnsson förmedlat genom Ludvika Tidning

 

Bild från boken Väsman skriven av Nils Göte Håkansson utgiven av Ludvika Kulturnämnd 1987. Okänd fotograf .

 

Vid Vad. I bakgrunden BV-15 nr 7 Väsman- Nuvarande Viktoria Foto Claes Sandberg 1972

Kunden tillhandahöll motorn, en äldre Seffle motor av typen BF 110 på 16 hkr med tillverkningsnr 2986. Motorn är från 1932 och går ännu 2007 mycket bra. Även varpspelet och bränsletanken kom från av båtens beställare. Dessa kom troligen från en skrotad, äldre varpbåt, kanske byggd av trä.

På Horrmundsjön sommaren 2001 Foto Red.

Båten såldes okänt år, men efter att sågen i Väsman upphört till en fd sjöman i malungstrakten. Han byggde under flera år om båten för fritidsbruk. Några år gick den på Barkensjöarna under namnet Katarina. Omkring 1985 förvärvades båten, som nu kallas Zurabaya, av R Johansson i Idre. Den är i familjens ägo sedan dess och går sommartid på den fina Horrmundsjön i norra Dalarna. Den är i mycket gott skick.

Zurbaya i hemmahamnen 2001 Foto Red.

Från övre däck Foto Red.

Den gamla Sefflemotorn på 16 Hkr går utmärkt Foto Red.

Det syns att den gamla hytten använts vid ombyggnationen Foto red. juli 2001

Tillbaks