Tillverkningsnr 204 typ BV 18  Kristina senare Zubaida

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Billeruds AB men geografiskt till Ludvika Ångsåg den 16 november 1953. Båten kördes med lastbil till sjön Väsman. Längd 8,60 m. Bredd 2,80 m. Den var öppen med styrhytt och varpspel samt byggd med isbrytarstäv. Hytten var byggd i 2 mm plåt. Kring propellern fanns en timmerkorg.

Kunden tillhandahöll motorn, en äldre Seffle motor av typen BF 110 på 16 hkr med tillverkningsnr 2986. Motorn är från 1932 och gick ännu 2018 mycket bra. Även varpspelet och bränsletanken kom från båtens beställare. Dessa delar kom troligen från en skrotad, äldre varpbåt, kanske byggd av trä.

Nr 204 i fart på Väsman. Bilden tagen före 1962 då Ludvika Ångsåg upphörde .Red tror att båten då flyttades till Vad i Södra Barken och det stora sågverket som fanns där fram till 1970. På bilden ovan ser det  ut som om båten hade någon form av skorstensmärke. Vet någon om så var fallet? Foto Rolf Johnsson förmedlat genom Ludvika Tidning

Bild från boken Väsman skriven av Nils Göte Håkansson utgiven av Ludvika Kulturnämnd 1987. Okänd fotograf .

 

Vid sågen i Vad vid Södra Barken.  Foto Claes Sandberg 1972

Båten såldes 1972, efter att sågen i Vad avvecklats, till Rune Gustafsson i Ludvika. Han ägde redan en liten Lidwallsbåt typ BVV 5 nr 103 och ville utöka flottan. I Vad blästrades och bottenmålades nyförvärvet. Därefter kördes båten på järnväg tillbaks till Ludvika för att sjösättas i Väsman med hjälp av Svenska Träimpregnering AB:s två rälsbundna kranar. Allt filmades med en Super 8 av Runes son Mats Gustafsson  som på ett förtjänstfullt sätt klippt ihop de tre filmerna, digitalisertat dem och delgivt  Lidwalls redaktionen resultatet. Mats Gustafsson gjorde härmed en stor insats för att kompletera bilden av nr 204 som fritidsbåt. Såvitt Mats minns startades aldrig motorn upp under det knappa år som Rune Gustafsson ägde fartyget.
Skrovet i Vad innan bottenmålning. Foto Red från Mats Gustafssons smalfilmBottenmålning i  Vad . I bakgrunden lidwallsbåten Nr 7 Wäsman  Foto från Mats Gustafssons smalfilm
 

Båten anländer Väsman per järnväg. Foto Red från Mats Gustafssons smalfilmLyft med två kranar. Foto från Mats Gustafssons smalfilm

Sjösättning. Foto Red från Mats Gustafssons smalfilm


Snart i sitt rätta medium. Foto Red från Mats Gustafssons smalfilm

Åter i Wäsman  efter många år i Barkensjöarna. Foto från Mats Gustafssons smalfilm

Redan 1973 såldes båten vidare till en dansk fd.sjöman, Knud Hedeman, boende i byn Torgås. Han flyttande hem båten och byggde under flera år om båten för fritidsbruk. Några år gick den på  Tisjön i trakten av Transtrand under namnet Kristina. Omkring 1985 förvärvades båten, som döptes om till  Zubaida, av Rolf Johansson i Idre. Den är i familjens ägo sedan dess och gick sommartid på den fina Horrmundsjön i norra Dalarna fram till 2018. Då ägarfamiljen flyttat till Mora blev det aktuellt att ta med båten och därmed kommer Siljan bli ännu en Lidwallsbåt rikare. Det ständigt låga vattenståndet i Horrmund bidrog även det till flyttbeslutet.
Knud lägger ut på Tisjön runt 1980  Okänd fotograf förmedlad genom Lars MartinssonAktern .
Okänd fotograf förmedlad genom Lars Martinsson

På Horrmundsjön sommaren 2001 Foto Red.

Zubaida i hemmahamnen 2001 Foto Red.

Från övre däck Foto Red.

Den gamla Sefflemotorn på 16 Hkr går utmärkt Foto Red.

Det syns att den gamla hytten använts vid ombyggnationen. Foto red. juli 2001Inredningsbild. Rolf Johansson 2018 06 21


Styrhytten. Rolf Johansson 2018 06 21

Spelet för uppdragning mm. Rolf Johansson 2018 06 21Ännu på Horrmundsjön. Rolf Johansson 2018 06 21Efter en långfärd är hon nu i närheten av nya  farvatten.  Ännu en Lidwallsbåt i Siljan! Foto Rolf Johansson 2018 09 02Men innan dess kommer hon att få en ordentlig make over.
Foto Rolf Johansson 2018 09 02Red besökte Rolf och fick en ordentlig titt ombord i samband med  leverans av en ny tillverkningskylt. Motor frilagd och skrapad
inför målning och allmänt unerhåll. Foto red 2018 11 04En väldigt tidig typ 110 på bara 16 hkr. Red misstänker att mycket bytts ut på denna motor under årens lopp då den både har centralregulator och
toppinsprutning trots att den skall vara tillverkad redan 1932.
Foto red 2018 11 04En titt bakom galleriet när det är möjligt. Hjärtstocken med sin glandertätning.
Foto red 2018 11 04Vi känner igen styrmaskinen. Vajer och brytskivor. 
Foto red 2018 11 04En bild på maskinen som är genomgången inför 2020 Foto Rolf Johansson 2019 12 13Flitens lampa lyser ombord på Zubaida. Nya mattor och allmän upprustning gäller denna vinter
Foto Rolf Johansson 2019 12 28Zubaida juldekorerad.  Foto Rolf Johansson 2019 12 28
Det  pysslas och putsas på Zubaida.  20 år sedan friborden blev röda Foto Rolf Johansson 2020 04 18Nu med en fin skylt. Foto Rolf Johasson 2020 05 23Rustad för sin första säsongen i Siljan
Foto Rolf Johasson 2020 05 23Helmålad 
Foto Rolf Johasson 2020 05 23Rolf öppnar ruffdörren och bjuder på ett hemma hos.
Foto Rolf Johansson 2020 05 13Kommandobryggan med vy akteröver

Foto Rolf Johansson 2020 05 13Plats för meditation
Foto Rolf Johansson 2020 05 13


Manskapsutrymmet.
Foto Rolf Johansson 2020 05 13

Så blev det nya tider och sjösättning i Siljan för första gången. Foto Rolf Johansson 2022 06 12

Sjösatt och väldigt fin Foto Rolf Johansson 2022 06 12

Ägarfamiljen redo för en fin båtsommar på Siljan Foto Rolf Johansson 2022 06 12

I Saxviken Mora. Foto red 2022 07 24

I Saxviken Mora. I bakgrunden ångvarpbåten Laxen Foto red 2022 07 24

Tillbaks