Tillverkningsnr 137 typ BVV 5

 

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Haldenvassdragets FF den 20 november 1951 i utförande utan skvättbord. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m En Sefflemotor typ S14 BF med nr 7448 skötte driften och spelet var av typen SM 7. Båten användes i Skinnarbutjernet där den drog timmer över tjärnen och ut i Øymarksjøen på Vestre Otteid.

Denna Lidwallsbåt finns i Norge vid Haldenvassdragets Kanalmuseum i Ørje som hämtat den från ett båthus som rasat över den och några andra varpbåtar som också låg där. Håkan Larsson fotograferade båten redan 2008 och skickade oss bilder. Vi kallade länge båten för Okänd nr 4 men visste att det var en av följande båtar som såldes till Norge och olika flottningsföreningar där: nr 147, nr 137, nr 104, nr 83 eller nr 80. Dessa båtar var de enda av typen BVV 5 som levererades till Norge med detta skrov. En av våra vänner i Norge Ståle Elverhøi trodde direkt att denna båt med största säkerhet var nr 137.

På bilderna nedan syns borrhålen för tillverkningsskylten på baborssidan av skottet in till ruffen varför vi på ett tidigt stadium uteslöt att det skulle röra sig om ett licensbygge eller kopia. I maj 2015 inkom vår ständige spanare Helena Lundgren Landin från Dyvelstens Flottningsmuseum med färska bilder och kompletterande uppgifter från en studieresa hon företagit. Båten låg snällt kvar i sitt skjul. Helena klämde kollegorna på fler uppgifter. Dessa uppgifter, Ståles tidigare spaningar och en studie av Norgekartan kunde slutligt fasttälla identiteten. Red undrade vart motorn tagit vägen, Fanns den i musets gömmor måntro? En gåta som fick sin lösning 2020!

 

Nr 137 i sin rätta miljö Haldenvassdraget 1956 08 20. Foto från Norsk Skog Museeum via Ståle Elverhøj

Är det båtens spel och motor som står till höger i bilden? Foto Håkan Larsson 2008 08 26.

Avgasröret draget akterut. Foto Håkan Larsson 2008 08 26.

Foto Håkan Larsson 2008 08 26.

Nr 137 i Ørje, Norge 2015-05-10 Foto: Helena Lundgren Landin

En pollare av den klassiska Lidwallsmodellen typ nr 618.  Foto: Helena Lundgren Landin Ørje, Norge 2015 05 10

Här har det suttit två skyltar, dels en tillverkningsskylt från Lidwalls dels en för norska agenten ingenjör Oscar Haneborg som sålde Lidwallsbåtar i Norge, se BVV10 nr 82 .
Foto: Helena Lundgren Landin Ørje, Norge 2015 05 10

Men se där! Motorn och spelet står ju alldes brevid .
Foto Ståle Elverhøj 2020 07 20

 

Tillbaks