Tillverkningsnr 113 typ BVV 10 namn Sågviken, Växsjön nu Snoddas

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusne Woxna AB, Skogsavdelningen i Ljusne den 15 februari 1951. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. I orginal Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 7344 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes med sk skvättbord, en förhöjning av friborden som senare kom att bli mer eller mindre standard. Men i detta fall blev fören extra förhöjd med en vågbrytare, vilket den var ensam om. Einar Persson på Lidwalls gjorde slutmonteringen.

Snoddas åter i fart, här ute på Grycken och på väg mot Dalarnas enda sluss i Silvhytteå 2012-06-30. Foto red.

Nr 113 Sågviken i Ljusne innan hon fick förhöjt fördäck foto från Lars Brolin slutet 1950 -talet

Nr 113 I Ljusne foto från Lars Brolin slutet 1950 -talet

På detta foto från Lars Brolin ses nr 113 sannolikt efter motorbytet 1962. Vi kunde identifiera båten då den har en särskild sorts påbyggnad ,vågbrytare, på fördäcket, se bilder nedan. Lars skriver att båten troligen hette Sågviken då den gick i Ljusne vilket vi senare fått belagt. I bakgrunden på bilden ses Ljusnesågen
Loppisfynd från Christer Samuelsson  som sände oss denna bild på LP konvolutet, Där kan man läsa att båten hette Växsjön vilket var en nyhet för redaktionen  Foto Christer Samuelsson 2018 10 15

Båten byggdes troligen för Ljusne Sågen i Ljusne .  Timret förvarades buntat i Ljusneviken och det var båtens uppgift att bogsera fram buntarna till upptagningsrännan. Den stora Ljusneviken är en del av Östersjön där det kan bli en del sjögång. Sven Glad berättar att han en gång som grabb var med om att dra in buntar som låg långt ut på viken till sågen. Båtföraren som rökte pipa - fick den effektivt släckt - när en våg bröt över fördäcket under arbetet med att koppla bunten. Allt förlöpte väl men blöt blev han. Kanske var det just pga. detta som  båten fick en förhöjd vågbrytare   Båten -  som var väl omskött under tiden på sågen av tidigare nämnda piprökande båtförare  -  lyftes upp vintertid och förvarades under ett tak på sågen. I maj 1962 var båten åter i Leksand för motorbyte. En 15 hkr Seffle typ S17 med tillverkningsnr 10147 installerades, och med den byttes även propellern. Den motorn drev ännu båten 2012.

 

Delförstoring av affich som togs fram i samband med firandet av Sefflemotorn 100 år i Säffle 2008. Där ses Snoddas själv på Lidwallsbåten NR 113

Båten förvärvades troligen i slutet av 1960 talet av dåtidens stora idol Snoddas och gick i trakten av Bollnäs. Många äventyr utspelade sig under fisketurer med denna båt på sjön Varpen. I början av 1990 - talet dök båten upp på Oresjön  i Furudal, där den användes till fiske och som nöjesbåt. Överbyggnaden sägs ha tillkommit då Snoddas ägde båten i Bollnäs men grabbräcket på taket ses även på vår första kända bild av denna båt. 2005 såldes båten till Alf Carlsson i Nora. 

Alf Carlsson demonterade överbyggnaden, blästrade och målande skrovet. Motorn togs om hand inomhus. Men sedan avstannade projektet varför han i maj 2012 sålde båten vidare till Hans Teimert, Mattias Johansson och Sven-Erik Larsson. Båten flyttades till Stjärnsund och genomgick en renovering. Ny propelleraxel och bränsletank har tillverkades, motorn återmonterades. Båten provkördes i sjösystemet Grycken och Fullen i anslutning till Stjärnsund. Det är tänkt att den skall gå både där och på Norasjön i Nora.

 

Snoddas i Furudal på Oresjön 1990 foto red.

Snoddas i Furudal 1990 foto red.

En av de senast tillverkade Sefflemotorerna, den 1962 installerade 15 hkr motorn. Endast ca 170 st. ytterligare Sefflemotorer byggdes fram till 1965. Foto Red.

Snoddas i Furudal 2002. Foto red

I Nora 2007 blästrad och målad, nu utan överbyggnad. Foto Lennart Andersson.

Så här såg båten ut då den såldes i maj 2012. Foto Alf Carlsson

Nr 113 i Stjärnsund 10 juni 2012. Motorn har återmonterats i båten och provkörts. Foto Mattias Johansson

Snoddas ute på Grycken under god fart 2012-06-30. Foto red.

I slussbassängen i Silvhytteå. Nivåskillnaden är ca 3,5 meter. Stjärnsunds Båtklubb sköter slussen på lördagar under båtsäsongen. Bilden tagen från redaktionsbåten BVV - 4 nr 189 Lina. Två lidwallsbåtar deltog alltså under Slussens dag 2012, som var en mycket trevlig tillställning med en pastoral inramning.
Ovanför luckan till ruffen ses tillverkningskylten. Den är av ett snitt som inte fanns då båtens byggdes varför red tror att den byttes ut då 15 hkr-motorn installerades av Lidwalls i  maj 1962. 
Foto red. 2012-06-30.

Nu i sjön Fullen efter slussning. Snoddas backar ut för vidare färd mot Hofors.
Tryck på bilden för kort film från detta celebra tillfälle
Foto Red. 2012-06-30.Tillbaks