Tillverkningsnr 101 typ BVV 10 senare LOTORP

 


Båten levererades till Fiskeby Fabriks AB, Yxvikens Sågverk utanför Finspång den 5 augusti 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m.  Motorn var av Skandias fabrikat typ 13 B och hade tillv.nr 222816 och var på 10 hkr. Båten gick på sjön Ormlången. Det finns inget tillverkningskort på denna båt i våra handlingar. Men att den dök upp 69 år senare var en mindre sensation. Båten var då hemmahörande  i Lotorp


Det kom ett mail från Kenneth Bendler 2019 som kände till var nr 101 fanns. Kenneth hade sett båten som lite grabb och kom av en händelse in på vår hemsida när han letade på Yxvikens sågverk. Lyckosamt för oss och för Lidwallsbåtens fortsatta historia.
Red. fick tag i Kenneth som berättade att sågverket brann ned 1970, och att båten då flyttats till ett förråd i Lotorp. Även denna byggnad brann dessvärre och den brandskadade båten övertogs då av Berth B. Redaktionen tog också kontakt med familjen som ägde båten och det kom bilder på vanliga posten. Den gamla tändkulemotorn fanns inte kvar ombord, den gick till skroten tämligen omgående. Båten var brandskadad när Berth övertog henne.

Berth byggde på båten med ett förhöjt fribord, däck och doghouse. Som kronan på verket monterade han en kraftfull lanternmast i stål. Vid hans frånfälle erbjöds Lidwallssidan båten och vi tackade  givetvis JA som det katthem vi har åtagit oss att vara. Vår intention var att återställa båten till originalskick och vi fann det bäst att påbörja arbetet att minska ned och lätta skrovet innan transporten till Leksand. Hon fick det lokalanknutna namnet Lotorp. Transporten avgick Lotorp efter lastning tisdagen den 16 april 2024 och efter mörkrets inbrott var hon för första gången på 74 år åter i Leksand.

 

Hemtagen men brandskadad. Foto genom M. Olsson

Vykort över Sågen i reds samling

Anteckning i Lidwalls leveranslista. Reds samling

Den brandsakadade båten nr 101 Spel och motor under demontering. Foto genom M. Olsson

Timmerburen troligen tillverkad på sågen. Foto genom M. Olsson,

Höjning av friborden. Till höger i bilden ses det bortkapade  fördäcket. Foto genom M. Olsson,

Så har hon stått i nära 15 år sedan ombyggnationen avslutats. 
Foto red 2024 04 08

Redaktionen förstärkt med Lasse Fabrikörn Gudmundson  betraktar nyförvärvet. Lanternmasten var av imponerande storlek och vikt. Foto red 2024 04 08

Efter ytterligare lättande kapskivejobb kunde vi lura upp Lotorp på vårt stora båtsläp. Denna gång hade båthämtningsdelegationen utökats med ytterligare en Leksing, Anders Holmer, som på bilden dirigerar ekipaget vid den trånga utfarten. Färden ställdes mot Leksand för första gången sedan 1950. Foto Red 2024 04 16


Nu i närkontakt med Siljans stränder Foto red 2024 04 17


Åter på jorden men uppallad i Västanvik för kommande lättning av påsvetsade fribord. Ett fint skrov lurar under plåtarna.
Mats och Fabrikörn pustar ut efter ett tungt men framgångrikt lyft.
Foto red  2024 05 06.

Tillbaks