Tillverkningsnr 101 typ BVV 10

 


Båten levererades till Fiskeby Fabriks AB, Yxvikens Sågverk utanför Finspång den 5 augusti 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m.  Motorn var av Skandias fabrikat typ 13 B och hade tillv.nr 222816 och var på 10 hkr. Båten gick på sjön Ormlången. Det finns inget tillverkningskort på denna båt i våra handlingar. Men att den dök upp 69 år senare var en mindre sensation. Båten var då hemmahörande  i Lotorp


Det kom ett mail från Kenneth Bendler 2019 som kände till var nr 101 fanns. Kennet hade sett båten som lite grabb och kom av en händelse in på vår hemsida när han letade på Yxvikens sågverk. Lyckosamt för oss och Lidwallsbåtens fortsatta historia.
Red. fick tag i Kenneth som berättade att sågverket brann ned 1970, då flyttades båten till ett förråd i Lotorp. Även denna byggnad brann dessvärre och den brandskadade båten övertogs då av Berth B. Redaktionen tog också kontakt med familjen som ägde båten och det kom bilder på vanliga posten. Den gamla tändkulemotorn fanns inte kvar ombord, den gick till skroten tämligen omgående. Båten var ju brandskadad när Berth övertog henne.

 

Hemtagen men brandskadad. Foto genom M. Olsson

Vykort över Sågen i reds samling

Anteckning i Lidwalls leveranslista. Reds samling

Den brandsakadade båten nr 101 Spel och motor under demontering. Foto genom M. Olsson

Timmerburen troligen tillverkad på Sågen. Foto genom M. Olsson

Tillbaks