Tillverkningsnr 98 typ BVV 10 i Västerbotten hette nr 160 MV. 50 Hajen nu bara Hajen


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Väja Bruk i Dynäs vid Ångermanälven den 15 juni 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Skandia 10 hkr tändkulemotor typ 13 B med motornummer 223817 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes med sittruff utan skvättbord. Det finns inget tillverkningsdokument kvar. Vi vet att motorn flyttades över till ett nybygge, en modernare variant på BVV-10 med tillvnr. 283. och att Hajen fick en 10 hkr Seffle motor istället. Detta var runt 1956 som motorbytet skedde, På bilden från 1966 har hon just en Seffle motor.Någon gån under 1950-60 talet övertar Ångermanälvens FF båten

Hajen fotograferad av Bernt Fogerberg 1966 09 22

 

Antagandet att båten på bilderna är just nr 98 bygger dels på utförandet utan skvättbord, dels på att båten är den enda av denna typ som gått på Ångermanälven. Nu vet vi att våra antaganden var helt riktiga. Vid ett besök på SSHM fotoarkiv i Stockholm kunde vi konstatera att båten hette Hajen redan 1966

 

Hajen nu i Umeå. foto Mattias Wästli i maj 2017

Peter H. i Umeå sålde båten i april 2009 tillsammans med en Seffle motor S15 nr 9432 10 hkr 750 v/m. Det är dessvärre inte originalmotorn. Den är av senare datum än båten. Båten skall enligt uppgift komma från Åsele vid Ångermanälven. Peter köpte den från en man där som satt in en Audi bensinmotor i stället för Sefflemotorn. På bilderna nedan kan man känna igen många typiska Lidwallsdetaljer, varför vi är tämligen säkra på att det är en båt byggd i Leksand.

Hajen på våren 2007. foto Peter H.

Båten såldes snabbt vidare till en insjö i Västerbotten. Vännen Christer Samuelsson uppmärksammade oss på båten då den fanns i bakgrunden på en bild på en hemsida om veteranlastbilar. De bilderna var från 2012. Allt detta sammantaget och med tillstånd från fotografen gjorde att vi lade ut dessa bilder på ytterligare en BVV-10 båt i livet.

Hajen på våren 2007 foto Peter H

Hajen på våren 2007 foto Peter H

Hajen på våren 2007 foto Peter H

Hajen köptes av Mattias Wästli 2014. Han har flitigt kört på den millånga sjön Storsävarträsk norr om Umeå Men nu i juni 2017 är hon åter ute på Blocket.se. till försäljning Här någar fler bilder från Mattias

 

Under aktertoften sitter motorn .Foto Mattias Wästli 20107 05 15

Så här ser det hela ut. Foto Mattias Wästli 20107 05 15

Tillbaks