Tillverkningsnr 98 typ BVV 10 i Västerbotten hette nr 160 MV. 50 Hajen nu bara Hajen


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Väja Bruk i Dynäs vid Ångermanälven den 15 juni 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Skandia 10 hkr tändkulemotor typ 13 B med motornummer 223817 och ett varpspel typ SM 7 för 8 mm lina. Båten byggdes med sittruff utan skvättbord. Det finns inget tillverkningsdokument kvar. Vi vet att motorn flyttades över till ett nybygge, en modernare variant på BVV-10 med tillv nummer 283. och att Hajen fick en 10 hkr Sefflemotor istället. Detta var runt 1956 som motorbytet skedde. På bilden från 1966 har hon just en Sefflemotor. Någon gång under 1950-60 talet övertar Ångermanälvens FF båten


Hajen med en 10 hkr Sefflemotorn troligen med tillvnr 9432,  Foto Bernt Fogerberg 1966 09 22

Antagandet att båten på bilderna är just nr 98 bygger dels på utförandet utan skvättbord, dels på att båten är den en av två  av denna typ som gått på Ångermanälven. Nu vet vi att våra antaganden var helt riktiga. Vid ett besök på SSHM fotoarkiv i Stockholm kunde vi konstatera att båten hette Hajen redan 1966

Hajen nu i Umeå. foto Mattias Wästli  maj 2017

Peter H. i Umeå sålde båten i april 2009 tillsammans med en Sefflemotor  typ S 15  BFV nr 9432 10 hkr vid  750 v/m. Den var båtens andra motor. Båten kom enligt uppgift  från Åsele vid Ångermanälven. Den tidigare ägaren  hade satt in en Audi bensinmotor som var inbyggd under det höjda akterdäcket  i stället för Sefflemotorn. På bilderna nedan kan man känna igen många typiska Lidwallsdetaljer trots ombyggnationen. 

     

Hajen på våren 2007. Foto Peter H.

Båten såldes snabbt vidare till en insjö i Västerbotten. Vännen Christer Samuelsson uppmärksammade oss på båten då den fanns i bakgrunden på en bild på en hemsida om veteranlastbilar. De bilderna var från 2012. Allt detta sammantaget och med tillstånd från fotografen gjorde att vi lade ut dessa bilder på ytterligare en BVV-10 båt i livet.Båtens andra motor. En Seffle S15 BFV nr 9432 såldes vidare redan 2007  Foto Peter H

      

Hajen på våren 2007 Foto Peter H

Hajen köptes av Mattias Wästli 2014. Han körde flitigt på den millånga sjön Storsävarträsk norr om Umeå. Men  i juni 2017 blev båten åter till salu.

Under aktertoften sitter motorn .Foto Mattias Wästli  2017 05 15

Så här ser det hela ut. Foto Mattias Wästli 2017 05 15

Våren 2018 såldes båten till Lars Persson i  Umeå. Han återställde båten till nära nog originalskick genom att ta bort bensinmotorn med kilrepskopplingen till propelleraxeln som satt under akterdäcket. Vidare  blästrades och målades  skrovet. Lars installerade en Bolinder Munktell-motor typ 1052 på 23 hkr. Nu går båten i Bottenhavet i skärgården utanför Umeå som fiske- och nöjesbåt. Tillverkningsskylten saknades men Lars löste den frågan genom att beställa en från den alltid så hjälpsamma redakrtionen.
Motorn bort och blästring står på dagordningen Foto Lars Persson 2018 05 22Så blev resultatet Foto Lars Persson 2018 05 28Motor monterad och tid för sjösättning. Foto Lars Persson 2018 06 28

  

Två bilder tagna från en film där BM-motorn sjunger skönt och den nya tillverkningsskylten sitter på plats. Tryck på vänstra bilden och vänta så kommer sången  Hemfärd i fina höstfärger
 
Foto Lars Persson  oktober 2018   Tillbaks