Tillverkningsnr 97 typ BV 15 nr 5- 223 , Skallböle

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljunga Älvs Flottningsförening i Stöde den 8 juni 1950. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en Seffle typ BF S18 på 20 hkr . Båten hade ett varpspel typ SM 12 för 700 meters 14 mm lina. Hos Ljunga Älvs Flottningsförening hade båten nummer 5- 223. 1964 byttes Sefflemotorn ut mot en Bolinder Munktell typ 1113 på 50 hkr. Båten byggdes med ett löstagbart tak och dito vågbrytare för att den skulle kunna gå under broar på max 110 cm. I förskeppet hade den dubbla spant vilket kan ses på bilden

 

-

5 - 223 Skallböle i just Skallböle 1966 09 18, Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska museets arkiv. Stockholm

Uppgifter från Tidskriften Lubrikatorn nr 2 2015, Yngve Lundgren och Bernt Fogelbergs anteckningar på baksidan av bilden samt Lidwallssidans arkivuppgifter. Detta är det enda vi vet om den här båten. Vi vill givetvis veta mer !!

Tillbaks