Tillverkningsnr 94 typ BVV 10 Nätran

Del 2 - 2022

Nätran blev K-märkt i november 2022

På Lidwallsbåtens dag 2022 träffade red. vår välbekanta stödjare och tillskyndare Daniel Näsman som med hela familjen åkte med på Nätran. Det visade sig att Daniel redan i unga år - 1997 - lagt märke till båten då han pluggade på sjömansskolan i Härnösand. Så här skriver Daniel själv angående Nätran och förvärvet av båten som ägde rum den 6 september i nådens år 2022.

"Året är 1997 och den då 18 årige Daniel gick gymnasiet i Härnösand på Sjömansskolan (gamla Sjöbefälsskolan) för att bli motorman fick tips om en gammal bombåt som låg nedanför reningsverket på Kattastrand. Tittade på båten som redan då var i ganska tråkigt skick och ingen visste vem ägaren var. Men drömmen fanns om att få köpa, fixa till båten och montera in en tändkula. Men den då okända båten föll i glömska och låg kvar i vassen men dök upp ibland i minnenas bank, vad hände?, Ligger den kvar?  Nä troligen skrotad efter så många år och så försvann minnets vingslag.

Men så en dag år 2019 dyker en allt för bekant båt upp på Lidwallsbatar.se:s eminenta hemsida. Hjärtat slår ett extra slag samtidigt som ett vemod med varför har jag inte åkt förbi och kollat om båten legat kvar (efter mera än 20 år..!!). Men 2022 är båten fint renoverad, har ett namn och delvis återfunnen historia. Sedan dess har nu Nätran lämpligen hamnat på de 19 sågverkens ö Alnö utanför Sundsvall hos just mig, Daniel Näsman efter 25 år.

Nu får Nätran ytterligare ett kapitel i ägarlängden och en god förvaltare av ett stycke Lidwallshistoria värd att bevara som alla andra båtar från Lidwall & Söner i Leksand. Men hade det inte varit för Anders Winter så vet jag inte om någon skulle räddat henne undan skrotningsdöden? Men nu skall hon förhoppningsvis aldrig mera ligga ensam på en strand och förfalla.

Stort tack till Anders Winter, Mats Lidwall & Lasse ”Fabrikörn” Gudmundson för hjälpen med att transportera upp båten till Alnö från Leksand samt den tidigare transporten ni gjorde 2019 med bravur från stranden i Härnösand till Leksand, men det är en annan historia.

//Daniel Näsman"

Tack Daniel för värmande rader. Som den handlingens man han är så vilade han icke på hanen utan sände en ansökan om att K-märka Nätran till Statens Martima och Trafikhistoriska museer. Svar inkom en knapp månad senare och vad redaktionen förstår var det inte så svårt att fatta beslut från Sjöhistoriskas sida.


På Lidwallsbåtens dag 6 augusti  2022 med hela familjen Näsman ombord och några blivande BVV 10 nr 299 ägare från Vikarbyn. Det hände en hel del denna dag men det visste vi inte då.  Foto från film Daniel NäsmanEfter en lång beskrivning av ärendet kom beslutet vars kontenta kan ses ovan. Redaktionen gläds storligen med Daniel Näsman över att Nätran blivit K märkt

Sista turen på Österdalälven. En stunds reflektion över arbetet och dess belöning. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 09 05

Kamratstöd och kaffe inför skilsmässan. Foto Red 2022 09 05

Upptagning på Övermo varv. Foto Red 2022 09 05

I Bollnäs och kaffepaus vid ex ångvarpbåten Norsbro, nuvarande Varpen. Foto Red 2022 09 06

Avlastning och fysiskt övertagande. Foto red. 2022 09 06

Stöttning med däck. Daniel basar, Fabrikörn agerar däcksgast.
Foto red. 2022 09 06

Avfärd till vinterförvaring på den Näsmanska gården. Foto red. 2022 09 06Tillbaka i Leksand på Lidwallsbåtens 2023 där Nätran förtjänstfullt
blev K-märkt. Foto Lasse Fabrikön Gudmundson 2023 08 05
Tillbaks