Tillverkningsnr 85 typ BV 15 Stina Lisa nu Nirvana

 

Lidwall & Söner AB levererade troligen denna motorvarpbåt till Testeboåns Flottningsförening i Linghed den 4 april 1950. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Båten leverades utan motor och vi tror att det är denna båt som senare blir Stina Lisa. Det står i Lidwalls leveranslista att nr 85 och L.S. är instämplat i aktern. Båtens akter är i dag förlängd och rundad varför denna uppgift går ej att kolla. Båten byggdes för 500 mm propeller och 35 mm axel.

Båtens historia och verksamhet i Linghed känner vi inte alls till. Vi kan dock notera att det är en av Lidwalls tidigare byggen men att plåtstråken i detta rundbotnade skrov är bredare än de båtar av typen BV 15 som byggdes under företagets fyra första år.

I Torsång Dalälven 1999. Foto Red.

När redaktör  Winter började leta efter små motorvarpbåtar för sitt "Nyhetsbrevet om små varpbåtar" föll uppmärksamheten på denna båt som låg vinterupplagd vid slussen i Falun våren 1997. Den hette Stina Lisa och med de begränsade kunskaper red då hade om olikheterna på båtar tillverkade, dels på Övermo Varv, dels på Lidwalls & Söner, förmodades att detta var en båt tillverkad på Övermo Varv av DFF

Vid Djurgårdsbron i Stockholm 2 sept 2006 foto Red.

Red tog kontakt med ägaren men han hade inte båtens historien klart för sig och förhoppningen var därför att Stina Lisa var ännu en oupptäckt DFF båt. Några år senare blev red bjuden ombord på Stina Lisa av Kenneth Tärndahl som byggt om båten till nuvarande utseende och installerat en ångmaskin och panna av Gök Haralds Anderssons tillverkning. Det var under en ångbåtsdag i Torsång 1999 och det gav tillfälle för ett närmare studium av den gamla varpbåten. Nu hade red lärt sig att en båt med denna typ invändig hjärtstock är en Lidwallsbåt. Och invändig hjärtstock var just vad Stina Lisa hade!

Vid Djurgårdsbron i Stockholm 2 sept 2006 foto Red.

När Kenneth hittade båten var det mest ett skrov, dock med en kulmotor på 15 hkr av Seffles välkända konstruktion. Det var en tulpanodlare utanför Falun som hade förvärvat båten -okänt av vem- men inte slutfört projektet. Det var så Kenneth hittade båten, eller rättare skrovet, på land, köpte det och döpte båten till Stina Lisa. Det namnet har därför inget med båtens historia att göra. Båten har fått en överbyggnad i nästa hela båtens längd och är förlängd med en rundad s.k. ångslupsakter. Man kan tycka att det borde gå att identifiera båten genom motornumret på Sefflen som är 9716 typ S17 BFV, men den är inte båtens orginalmotor. Båten borde vara tillverkad under tiden 1948 – 1953 och motorn är från 1959. Inte heller hittar man numret bland de motorer som står med i Lidwalls tillverkningslistor. Det är därför vi nu tror oss ha identiferat båten som just nr 85 som ju levererats utan motor. Troligen hade flottningsföreningen en äldre kulmotor som monterades 1950, men som tagit slut rätt fort. En ny motor inköptes då 1959.


Vid Djurgårdsbron i Stockholm 2 sept 2006 foto Red.

Efter några år påbörjade Kenneth ett nytt ångbåtsprojekt och därför såldes Stina Lisa . Hon kom nu att bli hemma i huvudstaden och våren 2005 hade hon kajplats Djurgårdsbron vid Kungliga Motorbåtsklubben. Hon blev omdöpt i samband med flytten till Stockholm och heter numera Nirvana och ägdes av Yngve Ström. Båten är ett ovanligt trevligt exempel på en transformering av en liten motorvarpbåt till en ångslup

Den 2010 04 26 fick vi in fina bilder på Nirvana från Yngve Ström. Båten hörde hemma på Singö norr om huvudstaden. Men först en toppbild från Djurgårdsbrunnskanalen:

Foto genom Yngve Ström.

I Dalvik på Singö foto Yngve Ström.

Ny hemmahamnen på Singö foto Yngve Ström.

På egen slip på Singö foto Yngve Ström.

I augusti 2018  meddelade Lars Erikols att båten fått ny hemmahamn i Västerås och förvärvats av Sture Leandersson. Här nedan några bilder från nya båtplatsen förmedlade av Lars E.Foto 2018 08 10 genom Lars ErikolsVi gissar att ratten har gjutnummer 3564. Foto 2018 08 10 genom Lars Erikols

Tillbaks