Tillverkningsnr 8 typ BV 15. Hette högts troligt.  Varparen 5


Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Klarälvens Flottningsförening i Råda våren 1947. Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Motorn var en Seffle typ S17 BF på 15 hk. Det är de enda uppgifter vi har om denna båt som var den andra rundbottnade varpbåt verkstaden byggde. Den borde haft ett namn i KFF:s ägo. Identifikationen bygger på nedanstående bild och på en genomgång av alla BV-15 båtar byggda under de sista åren av 1940-talet.

Blocket är en källa som red bevakar. Då och då kommer det ut intressanta båtar till försäljning och måndagen den 24 april 2017 var det dags igen.  Jan Karlsson sålde en gammal plåtbåt som länge brukats som fiskebåt i norra Vänern. Red ringde säljaren och vi hade ett långt, trevligt samtal. Säljarens farfar arbetade på båten och bogserande timmer för Billerud på Klarälven och i fabrikens omgivningar. Båten var då försedd med en tändkulemotor och en liten styrhytt. I mitten av 1960 talet förvärvade farfadern Nils K båten och byggde senare om båten med ny överbyggnad.  Kulan byttes mot en Albin Diesel på 20 hkr som ännu driver båten.

Båten brukades till fiske i norra Vänern. Efter farfar tog sonen Rolf över och fortsatte att bruka och vårda båten. Sedan även han gått bort ville sonsonen sälja och båtens såldes tämligen  omgående till en värmlänning med god insikt i lidwallsbåtar som skall bruka den på Frykensjöarna. Vi är inte helt säkra på vilken båt av Lidwalls BV 15 båtar det är men högst troligt är det nr 8 då övriga BV 15 i regionen är väl dokumenterade. Utanpåliggande roder och utformningen av  vågbrytaren tyder på att det  är en äldre BV 15.

Båten har 2019 hemmahamn i Karlstad. Ägaren körde Möruddens BVV 10 nr 56 Bam-Bam under flottningsbåtsdagen i Karlstad 2019  Red hoppas att få de henne i vattnet 2020 !

 

En leveransbild från Leksands Lokalhistoriska arkiv. Red tror att den visar BV- 15 nr 8. Vi är som vanligt tacksam för synpunkter.

Ja vad tror vår högt värderade läsekrets. Kort vågbrytare, schaklet på rätt ställe, skulle kunna vara nr 8 Foto Jan Karlsson april 2017

Rätt forn på fören. Foto Jan Karlsson april 2017

Även propellerbrunnen se identisk ut med leverans bilden ovan. Foto Jan Karlsson april 2017

Tillbaks