Tillverkningsnr 785 typ Ferrina 31 namn Shazmin

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna båt som halvfabrikat till Tage Gustafsson i Eskilstuna 24 november 1978.  Längd 9,3 m. bredd 3,10 m. Motorn är en Volvo TMD70B som förmodligen suttit i sedan begynnelsen. För båten betalades 50 000 kr.  Det var troligen beställaren som byggde inredningen. Skrovet (botten o fribord) blästrades och lackerades på varv 2005. Kenneth Rytjärn köpte båten av Per Jakobsson i Huddinge 2007 (Slagsta Marina). Per J. hade haft den i tre-fyra år. Båten är sedan 2011 hemma på Finnkroken i S:t Anna skärgård och heter Shazmin

Detta var den första Lidwallsbåten vi kunde lägga ut efter ägarkontakter på internet. Mycket trevligt !

Från St, Annas skärgård 2008 foto Kenneth Rytjärn

 

Halvor Rosenbaums snitsiga linjer på ett reklamblad. Av produktionsskäl fick mycket rundas av på slutprodukten.

"Det är lätt att rita snygga båtar, konsten är att få dem att fungera"/Gösta Lidwall

 

Nedan några bilder från upptagningen 2007

Torrsättning med slamkrypare. Foto Kenneth Rytjärn

Torrsättning med slamkrypare.  Foto Kenneth Rytjärn

Torrsättning med slamkrypare. Foto Kenneth Rytjärn

Torrsättning med slamkrypare foto Kenneth Rytjärn

Åter på land. foto Kenneth Rytjärn

Från St Annas skärgård foto Kenneth Rytjärn 2008

Tillbaks