Lidwalls tillverkningsnr 738 typ Högsjöbåt

Lidwalls Verkstads AB levererade denna högsjöbåt som halvfabrikat till Alf Johanssson i Västerås augusti 1976 Längd 8,6 m bredd 2,8m. Då endast en Högsjöbåt utan akterruff levererades 1976 måste det vara denna båt som i april 2011 blev utbjuden till försäljning på Blocket. Arne Berggren köpte båten av en Herr Stadtfelt i Trelleborg 1998. Han kallade båten Rasputin och hade för avsikt att gå Europas kanaler med Lidwallsbåten. Så blev inte fallet och båten stannade kvar i Sverige. Däremot vet vi nu att båten före i nummerserien, nr 737 som beställdes av en annan västeråsare verkligen tog sig till Medelhavet! Sannolikt inomskärs. Det vore roligt att veta sambandet!

Var nr 738 finns i september 2015 vet inte redaktionen men vi tar gärna emot uppgifter och nya bilder !

 

Första plåtstråken. Fritidsbåtarna var ju spantlösa så jiggen har fött fram många skrov. Bredvid en militärarbetsbåtbåt.
Foto Johnny Matsson Lidwalls Verkstad februari 1976

Foto J Berggren april 2011.

Stuvfack och diskbänk i styrhytten Foto J Berggren.

Berggren berättar att han har haft mycket glädje av båten och upplever den som stabil och sjösäker. En tur till Ven med vindstyrkor på 16 m/s upplevde de inte som något problem. Båten blästrades och målades under vattenlinjen för några år sedan. Motorn är en British Leyland på 60 hkr.

Foto J Berggren april 2011.

Ruffen med 2 kojplatser Foto J Berggren.

Styrhytten Foto J Berggren.

Aktern med typiska Lidwallspollare Foto J Berggren.


Tillbaks