Tillverkningsnr 735 typ Hamnarbetsbåt

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna hamnarbetsbåt till Försvarets Materielverk. Kunden var Svenska Marinen. Måtten var 8,50 m. x 2,70 m. Djupgående 1,00 m. Vikt 5 400 kg. Motorn var av typ Ford NG 4 på 57 hkr vid 2000 v/m. Båtarna levererades med start 1975 10 01 fram till 1976 12 01 då den sista båten lämnade Leksand. Mer fakta: Fart 8 knop. Bränsleförbrukning 14 l/tim. Tankvolym 200 liter. Så länge båtarna var militära fick de ta 20 passagerare eller 1,5 ton last. Ordern på 14 st båtar var en stor beställning för företaget, som vid denna tid drevs av Park och Knutz och kallades Lidwalls Verkstads AB.

Gnidde vid kaj i Karlskrona juni 2010. Foto Göran.

Båtarna skulle brukas, dels för persontransporter, dels för mindre bogseringsuppdrag i skyddade vatten. Det Kalla Kriget var vid den tiden ännu en realitet, det fanns militära anläggningar runt hela vår kust. Det är i det ljuset, man skall se beställningen av dessa långsamma och bullriga små arbetetsbåtar som skulle slita på dessa anläggningar. Ett flertal är numera sålda till bl.a privatpersoner och dykfirmor. Några av båtarna ägs fortfarande av Svenska Marinen men disponeras av till marinen närstående verksamheter.
Dessa marinarbetsbåtar ger vid besök ombord ett otroligt gediget intryck.

Gnidde är den sista båten i serien. Den var ännu i Kronans tjänst i Karlskrona 2010 och har likartad funktion som nr 731 Duktig. Det är Göran som tagit bilderna och som lyckats skrapa fram tillverkningnummret. Red. tackar för denna grundforskning.

 

Nr 735 är Gnidde Foto Göran juni 2010

Nu går skylten att läsa Foto Göran juni 2010

 

Ännu i tjänst i Karlskrona 2015 på bataljon Trolle nr 735 Gnidde och nr 730 Duktig Foto Fredric Larsen 2015 06 12

På nr 735 den sista i serien till Marinen sitter namnbrädan på sidan. Foto Fredric Larsen 2015 06 12

Till sidan med alla hamnarbetsbåtar

Tillbaks