Tillverkningsnr 730 typ Hamnarbetsbåt Duktig

 

.

Lidwalls Verkstads AB levererade denna hamnarbetsbåt till Försvarets Materielverk. Kunden var Svenska Marinen. Måtten var 8,50 m. x 2,70 m. Djupgående 1,00 m. Vikt 5 400 kg. Motorn var av typ Ford NG 4 på 57 hkr vid 2000 v/m. Båtarna levererades med start 1975 10 01 fram till 1976 12 01 då den sista båten lämnade Leksand. Mer fakta: Fart 8 knop. Bränsleförbrukning 14 l/tim. Tankvolym 200 liter. Så länge båtarna var militära fick de ta 20 passagerare eller 1,5 ton last. Ordern på 14 st båtar var en stor beställning för företaget, som vid denna tid drevs av Park och Knutz och kallades Lidwalls Verkstads AB.

Vid kaj i Karlskrona Foto Göran juni 2010

Båtarna skulle brukas, dels för persontransporter, dels för mindre bogseringsuppdrag i skyddade vatten. Det Kalla Kriget var vid den tiden ännu en realitet, det fanns militära anläggningar runt hela vår kust. Det är i det ljuset, man skall se beställningen av dessa långsamma och bullriga små arbetetsbåtar som skulle slita på dessa anläggningar. Ett flertal är numera sålda till bl.a privatpersoner och dykfirmor. Några av båtarna ägs fortfarande av Svenska Marinen men disponeras av till marinen närstående verksamheter.
Dessa marinarbetsbåtar ger vid besök ombord ett otroligt gediget intryck.

2010 06 17 inkom Göran med några bilder på ytterligare en av dessa marina slitvargar. Det är nummer 730 som numera lystrar till namnet Duktig. Båten finns i Karlskrona där den brukas för grundläggande manöver och navigationsövningar av eleverna vid Sjöstridsskolan. Båtens namn förefaller red. att vara en pastich på den sk A - slupsserien som byggdes av marinen under 1940-talet och där de flesta sluparna hade egenskapsnamn lika gamla soldatnamn, ex Modig, Djärv och Orädd.

Tillverkningsskylten är fullt läsbar Foto Göran juni 2010 .

Marinen hade ett eget nummer på båten Foto Göran juni 2010 .

Ännu i tjänst i Karlskrona 2015 på bataljon Trolle nr 735 Gnidde och nr 730 Duktig Foto Fredric Larsen 2015 06 12

Namnbräden på nr 730. Foto Fredric Larsen 2015 06 12

Till sidan med alla hamnarbetsbåtar

Tillbaks