Tillverkningsnr 723 hamnarbetsbåt Sture milo nr 1188

Lidwalls Verkstads AB levererade denna hamnarbetsbåt till Försvarets Materielverk. Kunden var Svenska Marinen. Måtten var 8,50 m. x 2,70 m. Djupgående 1,00 m. Vikt 5 400 kg. Motorn var av typ Ford NG 4 på 57 hkr vid 2000 v/m. Båtarna levererades med start 1975 10 01 fram till 1976 12 01 då den sista båten lämnade Leksand. Mer fakta: Fart 8 knop. Bränsleförbrukning 14 l/tim. Tankvolym 200 liter. Så länge båtarna var militära fick de ta 20 passagerare eller 1,5 ton last. Ordern på 14 st båtar var en stor beställning för företaget, som vid denna tid drevs av Park och Knutz och kallades Lidwalls Verkstads AB.

Sture i Kalmar sommaren 2011. Reds arkiv.

Båtarna skulle brukas, dels för persontransporter, dels för mindre bogseringsuppdrag i skyddade vatten. Det Kalla Kriget var vid den tiden ännu en realitet, det fanns militära anläggningar runt hela vår kust. Det är i det ljuset, man skall se beställningen av dessa långsamma och bullriga små arbetetsbåtar som skulle slita på dessa anläggningar Ett flertal är numera sålda till bl.a privatpersoner och dykfirmor. Några av båtarna ägs fortfarande av Svenska Marinen men disponeras av till marinen närstående verksamheter.
Dessa marinarbetsbåtar ger vid besök ombord ett otroligt gediget intryck.

Sture disponeras av Kalmar Sjöbefälsskola. Används för träning i hamnmanövrering av blivande sjöbefäl. Båten ägs av Marinen i Karlskrona. Har gått i Göteborg för KA 4 och har militärt nr 1188.

Från Kalmar hamn Foto Eric Lidwall i maj 2009.

 

Från Kalmar hamn Foto Eric Lidwall i maj 2009.

Sture på sin plats i Kalmar men i bakgrunden ses allt större platsbåtar. Foto Hans Lennart Ohlsson 2016 09 20

Sture lägger till. Foto Dan Bråde. Kalmar 2017 04 25Nya sjöbefäl skall utbildas !  Sture är bas  för basset Foto Per-Åke Kvick 2019 04 26


Träningskörning i Kalmar hamn.
Foto Per-Åke Kvick 2019 04 26

 
Kanske är Sture på sommarlov just nu? Foto red 2020 07 23


I inre hamnen i Kalmar. Foto red 2020 07 23

Till sidan med alla hamnarbetsbåtar

Tillbaks