Tillverkningsnr 721 typ Sjötraktor heter Bamse

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna sjötraktor till Munksjö AB i Jönköping i oktober 1975. Båten skulle brukas vid Sågen i Olshammar som låg i norra delen av Vänern och ägdes av Munksjö AB. Orginalmotor MD 70 B på 110 hkr. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m. Båten var försedd med hydrauliskt prejdon för timmerhantering. Hur länge båten brukades i Olshammar känner vi inte till men i mitten av 1980-talet fanns denna sjötraktor vid Lerans Sågverk i Frykensjöarna. Sedermera fick hon friare farvatten och brukades i Vänern av Ahås Vassröjning och Sjögrävnings AB 

 

Nr 721 Vid sågen i Olshammar början av 1980- talet. Foto förmedlat av Leif Larsson från Munksunds nu avveckalde fotoklubb

Troligen sista dragningen av buntat timmer på Fryken

Runt 1990 drogs de sista timmerbuntarna på Fryken från Sundsvik.där timret mättes och buntades. Det var Patrik Bergström som skeppare på sjötraktor Bamse höll i rodret på denna, den sista timmerdragningen på  Fryken

Vid Sundsvik kopplades timmerbuntarna samma och drogs bakom Bamse upp till 40 st i en transport Vid sundet i Sunne delades det stora släpet upp på mindre släp som drogs genom den smala passagen. Här gällde det att ha en kort dragtross för att lättare manövrera timmerbuntarna  förbi  bryggor och fritidsbåtar i synnerhet som länsarna på sidorna om farleden redan var rivna. Efter att sundet passerats lagrades timret i Anebyviken  inför sågningen vid Lerans sågverk som avvecklades på hösten samma år 

Buntning  Sundsvik Foto genom Patrik Bergström juli 1990

Koppling av timmersläpet Foto genom Patrik Bergström juli 1990

Skeppare Patrik. Foto genom Patrik Bergström juli 1990

Släpet i Sunnesundet Foto genom Patrik Bergström juli 1990

Släpet i Sunnesundet Foto genom Patrik Bergström juli 1990

Stig Jonsson förtöjer släpet i Arneby. Foto genom Patrik Bergström juli 1990

I Bamses styrhytt. Foto genom Patrik Bergström juli 1990

 

 

2008 05 22  fick red följande e- brev av vännen Håkan Larsson.

Hej

Den båten som Du frågade efter ägdes av Lennart Kålfors i Västra Ämtervik. Han köpte båten av Lerans sågverk i Sunne sedan de hade lagt ner sågverksdriften. Jag känner inte till varifrån båten kom dessförinnan.

Lennart är skogsägare och har ett skogsskifte som ligger i en mycket brant bergssluttning ner mot Fryken. Han köpte traktorbåten för att använda den just som traktor. För att enklast kunna avverka det aktuella skogsskiftet gjorde han det genom helstamsmetoden. Först fällde han alla granarna med toppen upp mot sluttningen. Sen hade han en medhjälpare som snarade trädens toppändar medan han själv körde båten. Därefter drog han ner ett lämpligt antal stammar i sjön med grenar och allt. Sedan drog han släpet till ett annat skogsskifte med mera normal topografi, där han drog upp stammarna med sin skogsmaskin och kvistade och barkade virket.

Älvan fd Lusten 11 till vänster, Bamse Lidwalls nr 721 till höger. Här en bild från Fryken tagen av Håkan Larsson 1990

Efter några års användning sålde Lennart Kålfors sin Lidwallsbåt  till Göran Wiklund = "Dykarn" i Karlstad. Göran kapade båten midskepps och förlängde båten den med ett par meter för att den skulle gå bättre i hög sjö. Jag har inte sett båten efter förlängningen, men fått ombyggnaden beskriven av dykaren och skepparen Tony Steen.

Hälsningar Håkan Larsson

Håkan skriver Jag känner inte till varifrån båten kom dessförinnan. Men nu är den gåtan löst.

Bengt Sandinge tipsade om att firman Ahås sjörensning www.ahas.se  i Kristnehamn ägde en förlängd sjötraktor som tidigare hade ägts av Göran Wiklund. Vi visste då inte vilket tillverkningsnummer  och ursprung båten hade.Vi tog kontakt med Anders Hellström som äger båten idag. Bamse används till olika entreprenadarbeten i nordvästra Vänern. Han berättade att styrhytten var breddad och att man denna vinter hade lämnat maskinen till en motor renoveringsfirma i Karlstad. Båten ligger därför över vintern i Karlstad och Anders trodde att Bamses tillverkningsskylt låg i en låda i styrhytten. Anders lovade att se efter när han var i Karlstad nästa gång och den 25 oktober 2010  kom ett MMS med bild på tillverkningsskylten och där stod Nr 721 och året 1975.

Ännu en Lidwallsbåt är identifierad  vilket storligen gläder redaktion och  läsare.
MMS från Anders Hellström

Bamse på Fryken i samband med bärgningen av ångfartyget Freja. Foto 1994 07 xx förmedlat genom Lian Vilke

Bamse på Fryken i samband med bärgningen av ångfartyget Freja. Foto från Bengt Sandinge 1994 07 23

..................

Vi frågade efter bilder från tiden före AHÅ:s och Marcus Busch besvarade snart vår fråga om bilder på Bamse efter förlängningen och sände oss dessa foton tagna 1998.


Kent Olsson inkom också till oss med denna bild på Bamse, tagen vid gamla oljehamnen i Kristinehamn 

AHÅs har varit väldigt generösa med tuffa bilder! Foto Jakob Hahne

Foto Jakob Hahne

Bamse agerar bromsbåt när bogserbåten Tingvalla och ångfartyget Polstjärna flyttas till sitt vinterläger i Karlstad hamn 2007. Foto Lars Larsson.

Det var Onsön som drog och Bamse bromsade. Här efter väl förrättat värv. Foto Lars Larsson.

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Tidig vår i Kristinehamn. Foto Anders Engdahl 2015 04 18

Bamse är en skäggig hipster. Foto Jakob Hahne 2017 02 20

Foto Jakob Hahne 2017 02 20

Foto Jakob Hahne 2017 02 20

I brytartagen. Foto Jakob Hahne 2017 02 20


Muddringsarbete i Hjos hamn. Foto Jakob Hahne 2017 08 29

Bamse trycker på. Muddringsarbete i Hjos hamn. Foto Jakob Hahne 2017 08 29


Bamse lyfts ur hemmavattnet för att rädda elproduktionen i Södra Dalarna. Foto Jakob Karl Hahne 2019 10 01


Jättestora flytuvor i Lisjön Säfsens Socken Ludvika kommun. Bamse rycker ut och motar  in dem till en långarmad grävmaskin som delar och tar iland geggan.  Bra att ha den hyrauliska timmergaffel kvar. Delar av tuvan ses i bakgrunden. Foto Urban Sondell  2019 10 07


En insidebild Foto Urban Sondell  2019 10 07


Tillbaks