Tillverkningsnr 702 Traktorbåt typ 1

 

Lidwalls Verkstads AB levererade denna traktorbåt till Möckelns Sågverks AB, Älmhult i september 1974. Längd 5,30 m. Bredd 2,60 m. Originalmaskinen var en Volvo Penta typ MD 42 A på 75 hkr. Vikt 4 000 kg. Båten hade ursprungligen hydraulisk timmergaffel och var redan vid leveransen utrustad med hytt, räcke runt om och motorvärmare.

Foto aug.2007 Christer Hilbertsson

.Båten behövdes för att hantera sågens timmermagasin i sjön Möckeln, Småland.

 

Möckelns sågverk i 11 mars 1996. I förgrunden den båt som vi tror är nr 702. I bakgrunden ytterligare en Traktorbåt - ännu okänd. Möckelns Sågverk ägde 2 st traktorbåtar av Lidwalls tillverkning. Den främre båten på fotot ovan köptes i andra hand. Foto Bengt Sandinge.

Bengt Sandinge berättar om sjöhanteringen på Möckeln:

"Vi var där 1996 när båtarna annonserades ut. Då hade sjöhanteringen upphört sen 5-6 år tillbaka. Och Lidwallsbåtarna pensionerades alltså mellan 5 och 10 år före dess dvs runt 1985. Lidwallsbåtarna ersattes då av modernare båtar med en bättre arbetsmiljö för båtförarna. Hösten 2001 gjorde jag ett återbesök på platsen. Det enda som fanns kvar då, var en av Lidwallsbåtarna."
 

Strömbildarna har strömmat klart. Timmerhanteringen har flyttat upp på land. Så här såg det ut kring den f.d. sågdammen i Älmhult Foto Bengt Sandinge 1996

 

Då nr 702 är den enda traktorbåt som sågverket beställde känner vi oss rätt säkra på identifieringen, trots att det saknas tillverkningsskylt ombord. Nu vet vi att båten användes till mitten av 1980-talet och då sågen sålde den 2007 var den utan maskin. Båten köptes av Bengt Magnsted och finns, ännu motorlös i trakten av Kristinehamn. Vår källa och fotograf Christer Hilbertsson medverkade vid båtaffären och sände oss dessa bilder på ytterligare en av de slitstarka traktorbåtarna.

Styrplatsen Foto Christer Hilbertsson aug.2007

Leveransdokumentet Lidwallssidans samling

Foto Christer Hilbertsson aug. 2007

Tillbaka