Tillverkningsnr 700 Bogserbåt Lotte i båtregistret SFB-7205

Lidwalls Verkstads AB levererade denna bogserbåt till Halmstads Hamnförvaltning i Halmstad den 1 juni 1974. Längd 11,50 m. Bredd 3,50 m Orginalmotorn är en TAMD 120 på 270 hkr vid 1800 v/m. Båten var byggd för inre fart med en bordläggning på 10 mm och har isförstärkt spantning fram till styrhytten. Spanten är i 70 x 8 mm plattjärn. Köl och förstäv i 90 x 20 mm plåt i kvalitet SIS 2172. Ett riktigt gott stål. Båten var vidare utrustad med en Hiabkran.

......

Två bilder tagna i Halmstads hamn då båten var utbjuden till försäljning. Foto Bengt Sandinge 1994 04 17.

Båten såldes på 1994 talet till Småbåtshamnen i Limhamn AB. Där den enligt uppgift i mars 2010 brukas till isbrytning. Red har varit i kontakt med Klas Hänke och fått hans tillstånd att visa hans foto på Lotte här på Lidwallssidan. Klas berättar också att båten vid ett tillfälle var inhyrd av Röda Bolaget i Malmö för bärgningsarbeten av en strandad trålare. Red. tackar Klas Hänke för foton och uppgifter. Vi tycker att Lotte ser ut som bogserare skall göra. Tänk att den är byggd i just Leksand! Det var säkert Sigvard Lidwall som ritade båten.

Tillverkningsskylten. Foto Klas Hänke 2010 08 04

LOTTE i Limhamn Foto Klas Hänke 2008-05-15

LOTTE i Limhamn Foto Klas Hänke 2008-05-15

Lotte på slipen i Limhamns södra fiskehamn Foto Klas Hänke 2009-08-31

Lotte på slipen i Limhamns södra fiskehamn Foto Klas Hänke 2009-08-31

Lotte på slipen i Limhamns södra fiskehamn Foto Klas Hänke 2009-08-31

Från Styrhytten. Foto Klas Hänke 2010-08-04

Från Styrhytten. Foto Klas Hänke 2010-08-04

Från maskinrummet. Foto Klas Hänke 2010-08-04Nio år sedan sist. Lotte i Limhamn. Foto Roland Wahlfrid 2019 02 24 Fina Lotte. Vi hoppas att lite underhåll står på vårens program. Foto Roland Wahlfrid 2019 02 24 Tillbaks