Nr 70 typ BVV 10

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Finnebäcks Ångsåg i Brunsberg den 8 maj 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten hade i original en Skandia 9-10 hkr tändkulemotor typ 13 B med motornummer 222819. Levererades troligen med varpspel typ SM-7. Anteckningen ovan i verkstadens sammanställningslista är den enda dokumentation på denna båt.

Utan skvättbord och med svag V-botten. Foto Stig Johansson 2013 09 01

Båten har gått på sjön Värmeln. När sågverken i Arvikatrakten slogs ihop kom båten till Edanesågen i just Edane. Den brukades som brukligt är i timmerhanteringen med har de senaste 15 åren mer används som nöjesbåt. Nuvarande motor är en MD 2

Övermålad men ännu en enkel identifiering! Foto Stig Johansson 2013 09 01

Sport ratt men på vanliga stället. Foto Stig Johansson 2013 09 01

Båten är i gott skick. Foto Stig Johansson 2013 09 01

Båten är i gott skick. Foto Stig Johansson 2013 09 01

Tillbaks