Tillverkningsnr 697 Ombyggnad av varpbåt  Johanna

 

Lidwalls Verkstads AB byggde om denna varpbåt av okänt ursprung och levererade den till Sten Iggsten i Fagersta januari 1974. Båten fick ett eget tillverkningsnummer. Ursprunglig längd 9,20 meter. Bredd 2,90 meter. Motorn var en Bolinder typ 1113 och var med då båten gick som varpbåt. Ombyggnationen bestod i förlängning av båten och tillverkning av överbyggnad. Både aktern och fören förlängdes och djupgåendet ökades väsentligt genom en påsvetsad köl. Tanken var att båten skull bli en motorseglare och riggas med två master. Detta utfördes då båtenkom till nya hemmahamn i Borgåsund vid Strömsholms kanals utlopp i Mälaren. Sten seglade båten på Mälaren och Östersjön. Bland annat besökte han Finland.

När Sten avled såldes båten vidare till Antony Nöjdberg runt år 2000. Han fortsatte att ha båten i Borgåsund men seglade företrädesvis på Mälaren. Senare kom Västerås att bli hemmahamn. Båten hade goda segelegenskaper enligt Antony. I nådens år 2020 hade båten inte brukats på 10 år utan stått på land i Skultuna. Antony kom fram till att en försäljning var vad som gällde.

I Borgåsund Foto Antony Nöjdberg

Besiktningsrapport troligen framtagen då båten försåldes 2000 Dokument Antony Nöjdberg

Avmastad. Foto Antony Nöjdberg

I sjön Foto Antony Nöjdberg

Stävdekor. Foto Antony Nöjdberg

Tillbaks