Tillverkningsnr 69 typ BVB 10 hette  VB 23


I full drift på Glomma  1984 med kulmotorn i behåll !! Foto Olle Thorstien

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Glomma Fellesflötningsforening i Norge den 15 februari 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten var i bogserbåtsutförande och hade i original Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 BF med motornummer 6907 på spant 6. Båten byggdes utan skvättbord, men längst akterut fanns en låg reling vilken kan ses på bilden ovan. Båten fick flottningsföreningens beteckning VarpBåt 23

Leveransdokumentet för nr 68 och 69. Dessa båtar var som oftast i Norge rena bogserare. Då krävdes det en 15 hkr Seffle istället för den 10 hkr motor som var standard.
Lidwallssidans samling.


Norsk Skogsmuseum har en fantastisk fin samling bilder från flottningstiden på Glomma. Här följer några bilder från 1980- talet. Vi rekomenderar att besök på www.skogsmus.no


Flottaromantik eller bara hårt slit. Man kan fundera över vilken betydelse flottningen hade för att bygga upp ett sargat Norge.
Red blir hur som glada och tagna som helst av dessa fina bilder från 1984

 

Vi vet mycket lite om denna båt efter flottningskarriären  men på bilderna nedan ser den ut att vara skrovmässigt i bra skick. Nuvarande ägare är för oss okänd, men Per Erling Refsnes ägde båten som fritidsbåt efter att flottningen upphört.

 

 Så här ser båten ut den 8 november 2012 . Foto från Staale Elverhoei

Staale hittade båten en snöig höstdag Foto Staale Elverhoei  2012 11 08.

Tillbaks