Tillverkningsnr 687 typ BVB 4 numerMARTIN

Lidwall Verkstads AB levereradeen bogserbåt till AB Forssjö bruk i Katrineholm i maj 1973. Längd 4,90 m. Bredd 1,90 m. Båten saknade varpspel och hade från början en MD 2 B motor på 20 hkr. Båten byggdes i 3 mm plåt, i stäven 4 mm med två extra spant och ett halvrundjärn i slaget som förstärkning. Båten hade kölkylning och bogserpålen var expansionskärl. Det var en korg runt propellern. Bruket hade två Lidwallsbåtar De var målade i en grön färg, liknande Pentagrön. En båt köptes in i andrahand från Indalsälven BVB 4 nr 468

På självaste påskaftonen 1985 brann sågen ned och därmed upphörde sjöhanteringen av sågtimret. Året efter var sågen återuppbyggd men då hade timmerhanteringen flyttats upp på land. Båten nr 687 låg några år övergiven på land men köptes runt 1990 av Örjan Karlsson. Tämligen snart fick han igång  motorn, bytte ut plåthuven mot en i trä, blästrade båten på utsidan och målade den i en blå nyans. Örjan körde först på Forssjösjön men båten befor även Tissnaren. Då sjösattes hon i Ändebol. Runt år 2000 såldes båten vidare till Filip Andersson i Vingåker. Stort tack till Örjan för uppgifter och den fina bilden.

Efter lite efterforskning och ett telefonsamtal fick red kontakt med Filip och det visade sig att han hade kvar båten, Efter trevliga färder på Vingåkersån blev båten i odrivene runt 2010. Filip tog ur motorn, förvarade den inomhus och båten hamnade klokt nog i upp och nedvänt läge. En "ny" båt krävde givetvis ett redaktionellt besök på platsen. Vi gjorde upp om ett möte och Filp antydde att han var färdig med henne. Bud gavs och antogs. Två veckor senare var båten framtagen och logistiken planlagd. Redaktionen förstärkta med fabrikörn Gudmundson och samtliga hustrur begav sig in i Sörmlands fagra trakter. Filip spakade traktorn och red höll balansen och vinchade in. Så var hon lastad och resan ställdes som vanligt är mot Dalarna och Leksand

Avlastnng i Västanvik för vinterförvaring och inspektion. Föreföll förvånandsvärt tät för att vare en nyiförskaffad redaktionsbåt. Då båten inte haft något känt namn vid Forssjö bruk bestämde red att hon skulle heta Martin efter den Lidwall & Söner-son som tog fram just BVV 4 typen.

Det är slutjobbat på bruket och nr 687 har blivit fritidsbåt. Foto taget vid sågens gamla timmerintag 1990, förmedlat av Örjan Karlsson

Tillverkningskortet på båten. Lidwallssidans arkiv.

I gott och upphittat läge. Foto red 2022 10 16

Vacker traktorkörnng av Filip och vinchen kopplad. Martinlastad på vårt släp. Foto red 2022 10 30 
Motorn lät sig bäst transporteras ombord, stående på sina originalfästen.
En fyrpunktslandning som krävde känsla för feeling.
Foto 2022 10 30

Framme i Leksand för vidare rustningsarbeten. Motorn lämnad till vår lokale dieselspecialist för en första bedömning. Komma i fart eller skrot ? Foto red 2022 10 31

En vändning i flera meningar. Mats och Lasse rullar ihoplyftbandoch stängerschacklar.
Lasse med rätta belåten med nya traktorn och sitt eget handhavande med densamma i ett krävande läge
Foto red 2022 11 02


Äntligen passligt väder och redaktionen  kastar sig över Martin med roterande stålborstar,  Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2022 11 10


Efter slipning kommer målning, Foto Red 2022 11 10

Teamwork foto red 2022 11 10

Och så avsyning av noggranna träsnidarögon och uppföljning, Foto Red 2022 11 10


Tillbaks