Tillverkningsnr 68 typ BVB 10 hette  VB 22


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Glomma Fellesflötningsforening i Norge den 15 februari 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten var i bogserbåtsutförande och hade i original Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 BF med motornummer 6909 på spant 6. Båten byggdes utan skvättbord men längst akterut fanns en låg reling vilken kan ses på bilden ovan. Båten fick flottningsföreningens beteckning VarpBåt 22 Båten byggdes om okänt år med en modern dieselmotor och ratten flyttades föröver. Vi känner ej båtens vidare öden.


Norsk Skogsmuseum har en fantastisk fin samling bilder från flottningstiden på Glomma. Här följer några bilder från 1980- talet. Vi rekommenderar att besök på www.skogsmus.no

                                             


I full drift på Storsjön, Åmot Hedmark. Fantastiska bilder från en svunnen tid!
Till skillnad från  systerbåten VB 23 har VB 22 begåvats med en fulldiesel och ratten har flyttats förut.   Foto Olle Thorstien


Leveransdokumentet för nr 68 och 69. Dessa båtar var som oftast i Norge rena bogserare. Fjordarna och fjällälvarna var ofta för djupa att ankra upp i Då krävdes det en 15 hkr Seffle istället för den 10 hkr motor som var standard. Lidwallssidans samling.


Foto Olle Thorstien

Tillbaks