Tillverkningsnr 656  typ BVB 5

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Statens Skogsindustrier i Laxå  14 augusti 1970. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Motorn var en Albin Diesel-21  på 22 hkr med tillverkningsnr 560 35. Båten var byggd i 4 mm plåt i förskeppet, övriga skrovet i 3 mm. Båten hade en motorhuv i plåt och två stående rundjärn i aktern som begränsade bogsertrossens vinkel.Tanken var på 40 liter och utförd i 1,5 mm plåt  Motorn var försedd med en Calix motorvärmare på 500 watt och hade kölkylning. Vi vet inget mer om denna båt , den sist tillverkade av BV 5 typen men förusätter att den var tänkt att brukas året, runt pga motorvärmaren och det slutna kylsystemet. Vi vet inte heller var den gick i trafik.

Att vi kunnat identifiera båten på bilderna nedan beror på bilden på motorn.  Nr 656 är den enda båt som byggdes med en Albin Diesel-21 och   provkörningsbilderna som är odaterade visa just en sådan motor. Det har  gått 48 är sedan provkörning gjordes. Kan båten trots detta finna kvar ? Detta är det sista vi har sett av nr 656 än så länge. Välkommen in med tips.


Provkörning i älven Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv augusti 1970Ritningen daterad  1970 06 29 i Leksands lokalhistoriska arkivMotorn som gjorde identifieringen lätt om man bara kan,  vilket läsekretsen hjälpte till med. Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv aug 1970Nr 656 visar upp sin bästa  sida Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv aug 1970Nr 656 visar upp sin bästa sida  Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv aug 1970Nr 656 i full fart.  Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv aug 1970

 

Tillbaks