Tillverkningsnr 645 Traktorbåt typ 1  Ragge  ex Johanna II  

  

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Forsnäs Sågverks AB i Österbymo den 13 februari 1970. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var av typ Bolinder Munktell 1113 på 44 hkr och hade motornr 37543. Båten var försedd prejdon med hydrauliskt lyft och levererades med hytt. Båten brukades i princip året runt i den vacka sjön Östra Lägern där sågen förvarade sitt timmer. Det var Gullringshus AB som ägde sågverket. Båtens vikt var ca 3 400 kg. Vår vetskap om båten grundar sig på tillverkningskortet och en annons från 1987 då båten var utbjuden till försäljning. Troligen fick sjötimmerhanteringen och kanske även sågen ett snabbt slut trots att företaget själva hade kostat på en ny botten på båten bara två år tidigare. På tillverkningskortet står antecknat att båten skall heta Johanna IIProv på Österdalälven. Inget antecknat på baksidan av bilden men hytten och snön på land stämmer bra med Johanna II. Foto i Leksands lokahistoriska arkiv Lidwalls samling.

Red har talat med personer som arbetade på sågen vid tiden för båtens försäljning och det förefaller som båten såldes till Kindasågen i  Kisa.

Traktorbåten nr 645 under försäljning vid sågen 1987. Från Bengt Sandinges arkiv

Annons från okänd tidning maj 1987 Från Bengt Sandinges arkiv

En påkostad traktorbåt blev i juli 2011 till salu på Blocket. Båten var då hemma på Orust och ägdes av Mikael Söderström. Han hade köpt båten ett antal år tidigare från Småland och det borde ha varit från Kindasågen i Kisa. Mikael sände oss bilder och presenterade båten som följer,

" Mycket kraftig och användbar arbetsbåt. Har använts för isbrytning bojutläggning och bogsering. Mått ca 5,40 x 2,90 Vikt ca 3 ton. Bolinder diesle på ca 50 hkr med Twindisc backslag 1-4. Mycket stor propeller med iskorg. Båten totalrenoverad och mätt av fartygsinspektör för sjöfarts registret "

Som så ofta med Lidwalls små arbetsbåtar som ger mycket "Pang för Pengarna" såldes båten snabbt. Köpare var Stockholms Vattenentrepenader AB med hemort i Bromma där den i mitten av Oktober 2011 sjösattes och sattes i arbete i Klara Sjö. Det gäller en 800 mm ledning för fjärrkyla som läggs på botten av sjön.Full fart farmåt Foto: Mikael  Söderström  Orust  juni 2011


Foto: Mikael  Söderström  Orust  juni 2011Under St Eriks bron i Stockholm och klar för Klarasjö jobb. Foto Red 2011 - 10 -28.Brytskivan i fören visar att båten har haft prejdon. Bågen ovanför brytskivan kan ses på annonsbilden från 1987. Foto Red 2011 - 10 -28.Nu har hon fått ett namn, Ragge. Foto Christer Samuelsson 2012-03-31En riktigt blåsig dag med snö i luften är  nr 645:an vid  Riddarholmen   Foto Christer Samuelsson 2012 03 31 Nedanför Riddarhuset i huvudstaden och åter i arbete. Foto red 2015 10 17Under arbete med Femöresbron i Norrköping. Foto från nätet 2017 10 24Under arbete med Femöresbron i Norrköping. Foto från nätet 2017 10 24Under arbete med Femöresbron i Norrköping här tillsammans med Svenska Tungdykarkammarens  fd. flottningsbåt Grymmen.
Den är byggd på ÅFF:s verkstad på Rossön.  Foto från nätet 2017 10 24


Tillbaka