Tillverkningsnr 644 typ BVB 4

 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt av typen BVB-4 till Ånhammars Sågverk i Stjärnhov den 12 november 1969. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Vikt 900 kg. Båten har varit utrustad med en Volvo-Penta motor typ MD 2 med tillverknings nr 7931 på 15,5 hkr. Den byggdes med spakstyrning och kölkylare. Sågverket låg vid sjön Dunkern där båten bogserade sågtimmer. Sågen lades ned så sent som 2008, men då hade sedan länge timmerhanteringen flyttat upp på land.

Vi har ännu ingen ny bild på denna båt men den finns ännu kvar på Stjärnhovs Gods och rustades kraftigt år 2005. Enligt uppgift från godsherren har den brukats vid älgjakter.  Dessa uppgifter har vi fått direkt av ägarna i nov 2015. Vi hoppas att få i bilder på Stjärnhovbåten men nu har vi ialla fall provkörningsbilder från hösten 1969. Vi är inte 100% säkra att det är just den båten på bilderna nedan, men genom att studera landskapet contra tidpunkt,- frost i träden - och ritningsnummer tror vi på just nr 644.


Provkörningsbild från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv. november 1969En ren bogserare. Provkörningsbild från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv. november 1969.Provkörningsbild från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv. november 1969.Med den typ av tillverkningsskylt som kom 1967. Provkörningsbild från Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkiv. november 1969.

 

Tillbaks