Ferrina 90 nr  635  Heter Juntsu IILidwalls Verkstads AB levererade denna båt  nyckelfärdig till herrar Nyman och Trumm  i Stockholm februari1969 Längd 9,00 m. bredd 2,75.

Vi fick kännedom om denna båt genom att den i juni 2019 blev till salu på Blocket. Red tog omedelbart kontakt med säljaren Stefan L i Fagersta som agerade för sin svärfar Matti S. Vi hade då inga uppgifter som kunde leda till en identifiering. Båten är byggd med akterruff som orginal och vi kände omedelbart igen Sigvard Lidwalls handstil.  Säljaren hade ägt båten 10 år, den fanns 2010 i Enköping.  Motorn är en Chrysler V8 bensin  som startades 2018 och skall då ha gått bra. Båten hade legat på land 10 år. Det finns inget tillverkningskort på båten men i sammanställningslistan är nr 635 antecknad bredvid nr 631. Båda båtarna  har akterruff och Juntsus förefaller vara original.  Ombord fanns ett elschema som upprättats av Lidwalls. Båten är väl inredd ehuru sliten.

Båten gav redaktionen ingen ro varför vi tog omvägen förbi Fagersta för att leta ledtrådar den 16 juni 2019. Ritningen återfanns och den bar mycket riktigt Sigvards signatur. Vi kunde fastslå att den var fabriksbyggd med akterruffen och att inredningen gjorts av proffs. Skicket uppvisade som säljaren påpekat behov av viss handpåläggning. Men definitivt räddningsbar.  Men inga ledtrådar om tillverkningsnummer den dagen heller. Hemkommen till källorna fann red den lilla noteringen om nr 635 i sammanställningslistan. Fallet anses därmed klarlagt.
En tvättäkta Ferrina 90. Foto Stefan Lange juni 2019Avtäkt för presentationsbilder. Foto Stefan Lange juni 2019Styrplatsen. Ratten ser bekant ut  Foto Stefan Lange juni 2019Foto Stefan Lange juni 2019

Ritningen med eldragningen inritad.  S.L. för Sigvard Lidwall foto red 2019 06 16Lay Out som Lidwalls egen LISA nr 637 men med glasdörr in till ägarhytten. 
foto red 2019 06 16Intressant inredningsdetalj som vi med kännedom om Farbror Sigges aversion mot rusdrycker
med säkerhet tillskriver annan konstruktör.
Foto red 2019 06 16

Tillbaks