Tillverkningsnr 620  typ Högsjöbåt  hette Opus I senare Patricia


Lidwall & Söner AB levererade denna högsjöbåt som halvfabrikat till Lutz Krämmer i Stockholm 10 december 1968. Längd 10,00 m bredd 3,25 m. Skrovet byggdes i 3 mm plåt och var spantlöst och hade akterruff  Båten levererades med en gummiupphängd Volvo Penta MD 29. Denna byttes av familjen Johansson mot en lågvarvig sexcylindrig dieselmotor av fabikat Perkins 1970-71 på ca 160 hkr

Christel Krämmer har berättat för red om högsjöbåt nummer 620

"Båten kom på järnvägsvagn till Huddinge Station, söder om Stockholm. Den var helt omålad - alltså tämligen rostig -  och det var bara för familjen att sätta igång  att skrapa och borsta skrovet samt måla. Båten var körbar vid leveransen men utan rutor och inredning. En god vän till familjen som var slöjdlärare, gjorde inredningen i mahogny. Den var tämligen enkel med sovplatser i fören och ett kök midskepps i styrhytten.Efter ett intensivt gör det själv jobb var båten klar försjösättning våren 1969. Hemmahamnen blev Trosa. Lutz Krämmer blev aldrig riktigt nöjd med båten. Han kände sig osäker och vill inte åka över större öppna vatten, som tex Bråviken. Trots barlast i form av sandsäckar tyckte familjen att båten kändes instabil. Därför såldes båten tämligen omgående, 1969 - 70, till en okänd person. Båten döptes till Opus I eller Opus One,  Christel är osäker på stavningen  efter alla år som passerat. Hon vet inte heller vart den såldes och kommer inte ihåg namnet på köparen. Opus I var den enda av högsjöbåtarna som byggdes i en längre version"

Christel lovade redaktiören bilder och i mitten av mars 2020 kom de. En båt som vi inte känt igen om vi gått förbi den på någon båtklubb! Visserligen med lidwallspollare men en Högsjöbåt ?! Inte av den typen redaktionen är van vid. Vi känner igen det låga räcket runt däcket och pulpitbågen och saknar den rundade akter och en annorlunda styrhytt. Som en combi mellan framtida Ferrina 28 och 30. Alltid roligt och spännande med nya upplevelser .Så här såg båten ut i Trosa 1968  Stort Tack för bilder och uppgifter Christel

Redan 1970 såldes båten vidare till Birgitta och Lennart Johansson i Järna. Det vet redaktionen då vi i januari 2022 besökte Lidwallssamlingen i Leksands kulturhus .Red tog kontakt med dottern Annica i familjen Johansson som berättade att båten fick namnet Patricia vid inköpet och att hemmanhamnen blev Järna båtklubb.Vi fick också kontakt med Birgitta Johansson som var den i familjen som tog initiativ till köpet 1970. Hon var trött på att ha en läckande träbåt där sängkläderna blev regnvåta av ett läckande däck, hittade en annons i DN på en stålbåt och slog till.

Ofta gick färden till klubbholmen Brunskär .Ett annat favoritmål var Tröja eller Utö.Varje år sattes kursen mot Harstena för ett besök på denna avlägsna fyrplats. De nya ägarna upplevde inte båten instabil men bytte den högvarviga motorn upplevdes tjutande och byttes snart ut.. I båtklubben var båten klart uppskattad och en klubbmedlem byggde sig en egen stålbåt efter en ritning på en Riwall 30. Omkring 1976 såldes båten vidare och familjen Johansson blev seglare. Det fanns en lös anteckning i Lidwallsarkivet om ägarbytet men även att båten sålts vidare till Västerås och ett namn _ Nilsson. Birgitta Johansson berättade att i Västerås målades båten brun, modernt då men Birgitta tyckte inte om färgsättningen .I Lidwallsarkivet fotade vi också av ritningen nedan som bekräftade att denna höjsjöbåt hade platt akterspegel. Där slutade våra spår i januari 2022 efter denna udda och tidiga högsjöbåt, endast byggd i ett exemplar!! Finns hon kvar och i så fall var? Redaktionen emottager tacksamt alla tips.
En högsjöbåt kan ha många utseenden Det har red lärt sig med tiden  Foto Christel Krämmer Trosaviken juli 1968

Foto Christel Krämmer i Trosaviken juli 1968

Vid pennan Sigvard Lidwall den 11 oktober 1967. Foto red. i Leksands Lokalhistoriska arkiv

Fin bild av Patricia . Foto Lasse Gustavsson och förmedlad av Annica Engwall.

Foto från Birgitta Johansson

Foto från Birgitta Johansson

Fin inredning i styrhytten Foto från Birgitta Johansson

Snygg båt! Vad hände sedan? Foto från Birgitta Johansson

 

Tillbaks