Tillverkningsnr 615 typ Högsjöbåt heter Vallyette

 

Lidwall & Söner AB levererade denna högsjöbåt som halvfabrikat till Ingvar Wall i Skattkärr den 14 december 1967. Längd 8,5 m. Bredd 2,75 m. Plåt i bordläggningen 3 mm under slag, 2,5 mm över. Motor en MD 19 på 46 hkr. Köparen inredde och rustade båten som i övrigt var komplett med styrning och alla räcken.
Ursprungligen var det tänkt att detta skulle bli LISA VII, firmans representations- och fritidsbåt. (LISA VI var nr 593, till det yttre rätt lika, men en meter kortare och spantbyggd).  Det blev istället den helt nykonstruerade Ferina 90 nr 627 som fick det jobbet sommaren 69!
En då tolvårig redaktör hängde över farbroderns ritbord och undrade över arbetsnamnet "DISJUNDA", gåtans lösning fanns i Sigges svaghet för ordlekar och i det faktum att hon var tänkt att bli LISA VII.

Vallyette nymålad och med nya rutor och ny badstege. Foto Roger Wall 2010 07 26Hon är sig lik. Provkörning på Österdalälven i nov 1967. Foto i Leksands lokalhistoriska arkiv

Den är ännu 2018 i familjen Walls ägo, har hela tiden funnits i trakten av Karlstad och går på Vänern. Vi fick kännedom om båten när nuvarande ägaren Roger Wall sände oss ett mail i augusti 2012. Nu har vi också fått fina bilder på en båt i mycket gott skick. Motor och inredning är intakt sedan 1967.

 

Tillverkningskortet i vårt arkiv.

Med nytt kapell. Foto Roger Wall 2012 05 30.

 

Vimpeln hissad! Foto Roger Wall Vänern 2016 06 06

"Fikastopp vid Kärrholmen, härlig dag" skriver Albin Wall som även fotade 2017 06 10

Tillbaks