Tillverkningsnr 607 typ BB 18 Ljusne II nu Tony II

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Ström Ljusne AB i Ljusne den 24 November 1966. Längd 8,50 m. Bredd 2,70 m. Båten var från början utrustad med en BM motor typ 1114 på 68 hkr som hade tillverkningsnr 6027. Båten byggdes i 6 mm plåt, i bogen 8 mm. Totalvikt 5500kg. Båten var en ren bogserare.Troligen är detta samma båt som på bilderna nedan, även om styrhytten är en annan idag. Den ursprungliga styrhytten var fällbar.

Foto Lars Brolin 1960-tal

Kafferast ? Foto Lars Brolin 1960-tal

I noteringarna på tillverkningskortet står att mellanspant med en höjd av 300 mm över vattenlinjen skall monteras fram till spant 7,5. Dessa mellanspant ses tydligt på Christer Samuelssons nytagna bilder. Ljusne II försåldes okänt år till Ala Sågverk som vidaresålde till Josef Lindbergs Åkeri i Sandarne. Nuvarande ägaren Sven Gladh i Sandarne.

Foto Christer Samuelsson.

Båten är isförstärkt med hjälpspant i fören Foto Christer Samuelsson.

Nu drivs båten av en Volvo Pentamotor. Foto Christer Samuelsson.

Foto Christer Samuelsson.

Foto Christer Samuelsson.

Foto Christer Samuelsson. aug 2009.

 

 

Så här såg båten ut 2013 07 24. Foto Christer Samuelsson.

Tillbaks