Tillverkningsnr 601 Bogserbåt senare Hubert

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Sjöfartstyrelsen den 14 april 1966. Längd 6,70 m. Bredd 2,45 m. Originalmaskinen var en Volvo Penta-diesel typ MD 4 på 30 hkr. Båten var försedd med en liten styrhytt. Vikt 3 600 kg. Den var framtagen för bogsering och för ritningen stod Richardssons Ingenjörsfirma i Karlstad. Typen kallades för Dragaren I. Totalt byggdes 10 st båtar av Dragarentypen. Bordläggningen är i 5 mm plåt stäven, sidor i 4 mm plåt, propelleraxeldiametern är 60 mm.

Hubert i maj 2012. Foto Claes Wästberg

 

Båten var byggd för att assistera mudderverket Gripen. Båten överfördes till Vägverkets avdelning för byggnation av färjelägen. Den köptes senare av Sandinge Bogsering & Sjötransporter. De kallade båten Hubert och sålde den vidare runt 1997.

 

Hos Sandinge runt 1996. Foto Bengt Sandinge.

Här ses båten ombyggd med en stor överbyggnad
foto B. Sandinge
i maj1997

Sedan dess har båten varit hemma i Frillesås på Västkusten, och används av Claes Wästberg för transporter till öar utanför hemmahamnen. I maj 2012 var den till salu på Blocket, vi fick då färska bilder från ägaren. Båten såldes snart till en lokal entrepenörfirma Stenungsunds Hamntjänst som i och med detta köp räknar 5 st Lidwallsbyggen.

 

Hubert Foto Claes Wästberg maj 2012.

Hubert Foto Claes Wästberg maj 2012

I styrhytten på Hubert Foto Claes Wästberg maj 2012

 

Hubert var under 2015 under renovering som vi följer steg för steg här nedan

På verkstaden. Så här ser hon uti april 2015 Vi har blivit lovade att få följa det pågående renoveringsarbetet i Stenungsund.

Foto Björn Fransson 2015 04 26

Tillbaka