Tillverkningsnr 590 typ Sjötraktor  ÅSA

 

Lidwall AB levererade denna sjötraktor till Korsnäs Marma i Gävle den 23 mars 1966. Längd 6,70 m. Bredd 3,00 m. Orginalmotorn var en MD 50 A på 75 hkr. Beräknad vikt vid leverans 7,7 ton Plåttjockleken i skrovet var 8mm. och plåten var testad av Lloyds. Denna sjötraktor var försedd med sk. prejdon, en timmergaffel. Detta är den första av de 18 st sjötraktorer som Lidwalls byggde. En lyckad utveckling av de primitivare Traktorbåtarna. Nr 590 var av den mindre typen och hade från början styrhytten öppen akterut enligt en anteckning i tillverkningslistan.

Men ingen av de sjötraktorer vi sett på bild har haft en öppen styrhytt och mystiken om vilken båt som egentligen är nr 590 tätnade när lidwallsbatar.se fick sjösättningsbilder från Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars Jönses på en okänd sjötraktor. Vi stötte och blötte denna fråga med många personer men utan att få något slutgiltigt säkert svar. Men allt talade ändå för att det är den först tillverkade sjötraktorn som vi ser på bilderna nedan.

Sjösättningsbild troligen från våren 1966 i Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars Jönses

Vi har en från tillverkarens sida väldokumenterad båt, som provats i Österdalälven nedanför verkstaden en tidig vårdag innan vattnet skjunkit undan som det brukar göra april-maj innan vårfloden kommer. Vidare finns bilder Lidwalls använt i sina reklamblad som red tror är tagna vid Vallvik där beställaren hade en massafabrik och sågverk. Vad som utmärker denna båt är framförallt de nedåtvinklade aktre rutorna på styrhytten och den mindre tillverkningsskylten under Volvo Penta-märket. Det finns troligen bara fyra st båtar som har haft den mindre tillverkningsskylten och 3 av den har vi relativt aktuella bilder på. Återstår bara Nr 590 Åsa som red så sent som i juni 2015 fick vetskap om, den fanns då kvar i halvskrotat skick i Karlstadtrakten.

Nya uppgifter inkom i februari 2016 från båtens tid vid Karlsborgsverken genom Börje Åström. Båtens inköptes från Skutskär 1984. I köpehandlingen stod att den skulle ha en MD 50 motor men när båtens besiktigades av köparens personal såg man att motorn var bytt till en MD 70 vilket inte var till någon nackdel. Båten bar namnet ÅSA i Kalix men fick en kort karriär då sjötimmerhanteringen avvecklades runt 1990 . Båten kom att hamna i ett förråd på sågen, oanvänd. Motorn plockades ur och kom att brukas i en lokal fiskebåt. Omkring 2000 såldes det som återstod av båten till en lokal sjöentrepenör i Karlstad. Då var skrovet blästrat och grundmålat och hytten följde med i affären. I Karlstad fanns båten i oförändrat skick fram till mars 2016 då båten ånyo bjöds ut till försäljning och köptes av Norells Marin & Mekaniska AB i Ludvika.

Då Lidwallssidan har goda förbindelser med Ludvikaföretaget fick vi veta att båten hade kölkylare från början och att den ännu hade lösa durkar. Båtens är alltså inte tät ovanifrån som de senare versionerna av båttypen som har helsvetsade däck. Vidare är hålen i styrhytten efter en mindre typ av tillverkningsskylt av gjuten aluminium och de efter Volvo Penta-skylten igensvetsade men fullt spårbara. Allt detta gör att vi verkligen tror att ÅSA är den första av de aderton tillverkade Sjötraktorerna.

Lidwallssidan kommer med stort intresse följa den kommande utvecklingen av denna båt

Sjösättningsbild troligen från våren 1966 med Ingemar Widell vid rodret. Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars Jönses

Här i virkesdammen mellan Korsnäs massafabrik och Kastets sågverk Bomhus Gävle.
Tack Sven Gladh som slutligen hjälpte oss att fastställa platsen!

Bild fr Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars Jönses

Samma båt i ett tyvärr odaterat reklamblad under skapande. Korrekturläsningen är just avslutad och vissa fel har upptäckts. Tidigast från 1966 förstås men eftersom man har tagit med bilden på den först tillverkade traktorbåten nr 410 tror red att Sjötraktorn även den är den först tillverkade. Bild fr Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars Jönses

 I drift vid Korsnäs massafabrik och Kastets sågverk Bomhus Gävle Bild fr Leksands lokalhistoriska arkiv via Lars JönsesI arbetstagen sista året sågen var i drift 1988. En bildruta från en film om Karlsborgsågens sista år på You Tube.

Åsa med den sneda rutan vid Karlsborgsverken. Foto Bengt Sandinge 1991 08 07

Åsa vid Karlsborgsverken. Foto Bengt Sandinge

Åsa vid Karlsborgsverken. Foto Bengt Sandinge

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

Återseende av snedrutan . På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06

På väg till Ludvika Foto Lars Hansson 2016 03 06Ett drygt år senare har Norells mekaniska funnit en lämplig drivlina och maskin  för båten.
Då kontaktas lidwallssidan.se av Sonnys Skärgårdsland AB som är i svårt behov av en Sjötraktor
Kontakt etableras, handslag utväxlas, båt och pengar byter ägare och byggsatsen går till Värmdö  för ihopmontering. 
Foto Lars Hansson 2017 11 15Vi såg fram mot att följa montagejobbet och se slutresultatet. Foto Lars Hansson 2017 11 15
Propelleraxel med ny lagring på plats. Next step: rodret
Foto. Red 2018 12 01Bra arbetsmiljö. Nr 590 på slipen inomhus och sopsäckar i gaffeln
Foto. Red 2018 12 01

Tillbaks