Tillverkningsnr 580 Passagerarbåt. Byggd som Hoppets Ö nu Gumman

Lidwall & Söner AB levererade denna passagerarbåt till Frälsningsarmen på Kurön den 25 oktober 1965. Firma Shipping & Trading på Vallhallavägen 172 i Stockholm var mellanhand. Längd 8,90 m. Bredd 2,70 m. Vikt 4 500 kg. Orginalmotor var en MD 27 på 57 hkr. Båten byggdes av 5 mm plåt i A - stråket. Resten av bordläggningen utfördes i 4 mm plåt. För- och akterdäcket var av järnplåt men överbyggnaden av aluminium. Motorhuven byggdes i mahognyplywood och isolerades med 40 mm glasull. Trots detta upplevde personalen båten som mycket bullrig. Båten var klassad för 16 passagerare och användes för transporter till och från Kurön i Mälaren där Frälsningsarmen har ett behandlingshem för alkoholberoende.

 

Gumman vid Birka 2014-08-14 Foto Hans -Lennart Ohlsson.

Detta foto som båtens nuvarande ägare sänt oss finns ombord i styrhytten. Vi har trodde ett tag att det var ett foto av Hoppets Ö i Dalälven nedanför Lidwalls verkstad. Nu vet vi att bilden visar nr 554 , Västerviks stad arbetsbåt. Den båten var utrustad med kran men det var inte Hoppets Ö. Däremot var skrovet av samma typ och man kade kanske fått bilden för att visa ungefär hur den skulle se ut. Fotokopian från C Elgén

 

Hoppets Ö / Gumman vid Kurön sommaren 2005. På taket sitter skepparen Conny Elgén

Båten upplevdes som rätt "gungig" av öns personal. När båten köptes av Conny Elgén runt 2003 upptäcktes att det i köpehandlingarna stod att båten skulle barlastas med 500 kg. Detta var aldrig gjort. Efter att lastat ca 350 kg har båten nu helt andra sjöegenskaper. Båten är nu hemma på Björkö och används flitigt. Den heter numera Gumman uppkallad efter nuvarande ägarens katt. Båten drivs nu av en Scania skakfyra på ca 90 hkr.

Lidwalls sidan tackar Conny Elgén för lån av bilder och ett trevligt telefonsamtal som gjorde denna dokumentation möjlig. Från Emil K. kommer nytagna bilder på Gumman som visar att hon verkar var i gott skick.

Gumman vid Lindby Brygga 17 okt 2010 foto Emil K.

Gumman vid Lindby Brygga 17 okt 2010 foto Emil K.

Under ett besök på Adelsö 2010-11-07 hade red turen att se när Gumman angjorde Lindby brygga.

Gumman med ett höstfagert Björkö i fonden foto Red 2010-11-07.

Gumman en fin novemberdag. foto Red 2010-11-07.

Gumman vid Lindby. foto Red 2010-11-07.

Gumman med ytterligare ett lidwallsbygge i bakgrunden Pontonfärja utan tillverkningsnummer byggd omkring 1965, fraktad i 2 delar till Adelsö per lastbil från Leksand.
foto Red 2010 11 07.

Och här har vi tillverkningsskylten  Foto Hans -Lennart Ohlsson 2014  08 14

Vid Lindby brygga Adelsö. Foto Jim Svensson 2020 07 26

Vid Lindby brygga Adelsö. Foto Jim Svensson 2020 07 26

Tillbaka