Tillverkningsnr 569 typ BV 18 heter Tulka III

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Köja i Härnösand den 14 mars 1963, beställare var Holmens Bruks- och Fabriks AB med säte i Norrköping. Längd 8,00 m. Bredd 2,70 m. Bolinder Munktell-motor av typen 1113 på 42,5 hkr och varpspel. Bordläggningen utfördes i 6 mm plåt. Totalvikt ca 5 ton. Nr 559 var den sjunde av de moderna BV 18-båtarna som började produceras 1960 och som totalt byggdes i 13 exemplar fram till 1968. När båten kom ner till Hallstavik vet vi inte men 1968 var hon där. Båda brukaen hade samma ägare,  Holmen AB.

 

 Båten som senare blev Tulka III i Köja som var leveransorten Foto Bernt Fogelberg 1965 06 18 i Statens Sjöhistoriska museums  fotoarkiv

Tulka III i Tulka 1968-07-27 Foto Bernt Fogelberg

 

Tulka III. Foto Johan Olsson 2013 04 22.

Vi vet inte så mycket om båtens historia, men på 1980-talet fanns den i Hallstavik på pappersbruket och köptes då av Alf Lindgren som har en entreprenadfirma med sjötransporter på programmet. Båten brukades bland annat för att dra pråmar med virke, hugget på öar i Roslagen. Han byggde om båten med ny styrhytt och har tillverkningsskylten i säkert förvar.

 

Tulka III. Foto Johan Olsson 2013 04 22.

Nu är båten ännu mer ombyggd och heldäckad för att passa som vinterbåt. Nuvarande ägaren Ralf R. bor på en ö utanför Herräng och då behöver en liten isbrytare när det är svag is som inte bär transporter till och från ön. Red hade en längre tid känt till denna båt och fick våren 2013 färska bilder från Johan Olsson.

Tulka III. Foto Johan Olsson 2013 04 22.

 Spelet till nr 569 Foto Johan Olsson 2021 09 28

Tulka III i väntan på isarna. Foto Johan Olsson 2021 09 28

Tillbaks