Tillverkningsnr 563 Traktorbåt typ 2 hette Traktorbåt nr 1 senare 117 MB 68 Doggen senare Släpis

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans Flottningsförening den 20 april 1965. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1114 motornr 5446 på 68 hkr. Den hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Vikt 4 500 kg. Denna traktorbåt typ 2 byggdes för Ljusnans FF men kom att säljas till Ångemanälvens FF då flottningen upphörde i Ljusnan runt 1968.

Vidare öden okända skrev red 2015 då vi återfann bilden på nr 563 i Sjöhistoriskas arkiv. Vakne Tomas Johansson hittade båten i sept 2021 då den utbjöds till försäljning på Tradera. Då befann den sig i Roslagens famn och hade tillverkningsskylten kvar. Red tog kontakt med säljaren Kari Kivelä som berättade att hans far 1992-93 förvärvat båten av Bo Johansson som bedrev bryggbyggnation i närheten av Norrtälje. Bo använde båten till att bogsera runt sin arbetspråm, utrustad med en Lindénkran. Han hade förvärvat båten runt 1988 i Norra Uppland. Innan dess skall den ha varit hemma i Gävle. Båten hade namnet Släpis målat på bogen då Bo förvärvade den.

I november 2023 fanns båten på Blocket. Säljaren hoppades på en seriös köpare som vill fullfölja Karis fars intentioner och rusta båten.

Vid Segersta 1967 08 07. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Doggen vid Forsse kraftverksdamm. Foto Ylva Roslund - Forenius fr. Västernorrlands museum okänt år

Motorbåt nr 117 införskaffad 1968 Doggen. Foto Lilian Eriksson runt 1976

Tillverkningsskylten. Foto Kari Kivelä sept 2021

Rester från UFF:s blå kan kanske skönjas. Foto Kari Kivelä sept 2021

Här ses tydligt den förstorade sittbrunnen som båtarna av typ 2 hade Foto Kari Kivelä sept 2021

Vi ser en pollare typ 618. Foto Kari Kivelä sept 2021

Tillbaka