Tillverkningsnr 550 Traktorbåt typ 2 Preja 5 senare Prejaren 3 ännu senare 30

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Dalälvarnas Flottningsförening den 27 april 1964. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell typ 1114 på 68 hkr. Den hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Vikt 4 500 kg. Hos DFF hette båten Preja 5. Båten byggdes för rangering av flottgods i Täktens skilje som ligger i Dalälven strax norr om Borlänge och betjänade Kvarnsvedens Pappersbruk med timmer. När flottningen upphörde i Dalälven 1970 såldes båten till Klarälvens Flottningsförening den 25 mars 1971 för 25 000 kr. KFF flottade på Klarälven i ytterligare 20 år, fram till 1991.

 

Nu med styrhytt. Prejaren 30 i Södertälje Foto Tomas Blom augusti 2014

P5 lika med Preja 5. Prejning av timmer i den grävda kanalen genom "Näset". Foto från 1960-talet genom Urban Sondell

Prejning av timmer i den grävda kanalen genom "Näset". Foto från 1960 - talet genom Urban Sondell

Radiostyrd på Klarälven. Foto från Kenneth Svernemo. Obs det ursprungliga namnet på bogen.

Tre KKF båtar under försäljning i Råda. Prejaren 32 nuvarande Prejaren 2nr 478, Prejaren 30 och Varparen 22 nr 274. Foto Håkan Larsson runt 1992

På Klarälven fick den namnet Prejaren 30 och byggdes om med radiostyrning och användes som just prejbåt vid Lustenskiljet. All skiljning och buntning upphörde 1982, eftersom det efter 1980 endast fanns en flottgodsägare. Båten såldes 1987 till en herr Lundström i Klarälvsdalen. Motorn var vid försäljningen en Volvo Penta av modell TD 40.

Dyvelstens Flottningsmuseum foto red juli 1993.

Dyvelstens Flottnings museum foto red juli 1993 .

"Vidare öden för oss okända" skrev vi när vi la upp båten på hemsidan. Men i april 2012 fanns båten till salu på Blocket och såldes efter endast några dagar till Huddinge.

Båten till salu. Foto fr. nätet juni 2013

Båten såldes vidare till Totto på Skepparklubben i Södertälje. Båten kom att rustas under hösten - vintern 2013 för att bli något av en hamnbogserare vid Ragnhildsborg.

Ragnhildsborg. Foto Totto 2013-10-02

Timmergaffeln och plattformen i aktern bortskurna någar dagar senare Foto Totto 2013 10 06

Ragnhildsborgs Varv Foto Red 2014 03 24

Ragnhildsborgs Varv Foto Red 2014 03 24

Ragnhildsborgs Varv Foto Red 2014 03 24

Arbetet fortskrider. Foto Tomas Blom 2014 06 14

Arbetet fortskrider. Foto Tomas Blom 2014 06 14

Ny styrhytt på gång. Foto Tomas Blom 2014 06 14

Foto red. 2017 03 21.

Foto red. 2017 03 21.

Tillbaka