Tillverkningsnr 543 typ BV18 heter Forsvik

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Forsviks Skogar AB i Forsvik den 15 Januari 1964. Orginalmotorn var en BM typ 1113 på 42,5 hkr. Längd 8,00 m. Bredd 2,70 m. Totalvikt med spel och lina var 5 000 kg. Vi har ingen kännedom om båtens funktion i Forsvik eller hur länge den var i trafik där. Sven Segerströn AB i Fagersta köpte båten av  ASSI-sågen i Skinnskatteberg. Detta var 1983, då sågen slutade med timmerförvaring i vatten. Den nye ägaren använde båten till sjunktimmerbärgning runt om i Bergslagen och norra Dalarna. Båten förvärvades i dec 2015 av Mats Norell i Blötberget som har för avsikt att återställa båten till driftdugligt skick I februari var båten blästrad och grundmålad. Återställningen kan starta !

 

Bilderna nedan är tagna i aug 2005 av red på ett industriområde Bergslagen där båten låg utan motor


Båten var försedd med ett prejdon för timmerhantering. Foto red i aug 2005

Skylten fanns kvar i styrhytten. Foto red i aug 2005

Foto red i aug 2005

 

Båten var försedd med belysning och gångvärme i hytten men lanternor ansågs ej behövas. Övrig sjöfart runt sågen torde väl ha varit tämligen begränsad. Foto red i aug 2005

Innan blästring men rengjord och flyttat till Mats domäner Foto Urban Sondell dec 2015

En kraftig båt detta. Foto Urban Sondell dec 2015

Hade någon sorts timmergaffel sist hon var i fart Foto Urban Sondell dec 2015

Tillbaks