Tilverkningsnr 539 typ BV 18 hette Ulven

 

Lidwall& Söner AB levererade denna varpbåt till Vargöns Bruk AB i Vargön 14 december 1963. Längd 8,50. Bredd 2,70 meter. Originalmotorn var en 1114 BR på 64 hkr och båten var försedd med ett spel av typen SM 20. Totalvikten var beräknad till 5 000 kg. Vi känner inte till hur och vartill båten användes i Vargön. Den var byggd för hårda tag, året runt. Skrovet var tätspantat i fören, motorn hade radiatorkylare och gångvärme via en slang till styrhytten. Propellern var inbyggd i en dysa.

Sommaren 1999 låg hon på land vid ett sedan länge nedlagt tegelbruk på Färingsö. Ulven var då ägd av Johan Reistad. Vidare öden för oss okända men red är idel öra.

I augusti 1999 hittade Urban Sondell denna Lidwalls båt på Färingsö vid ett nedlagt tegelbruk Stavsborg. Det är nr 539 på bilderna. Hytten har ritnings nr 2 - 5892 och är en typisk Lidwall hytt som förkommer på både BV 15 och BV 18 båtar men bara på två av typen BV 18. Denna och nr 569 Tulka II

Båten hade dysa runt propellern och ett roder som skulle öka manöverbarheten. Foto i augusti 1999 Urban Sondell

Foto i augusti 1999 Urban Sondell.

" Vi bara undrar - var finns hom nu ?? "

Tillbaks