Tillverkningsnr 520 typ Passagerarbåt

Lidwall & Söner AB levererade denna båt till AB Penta i Göteborg 26 februari 1962. Båten var avsedd för Etiopien. Längd 9,75 m. Bredden var 3,00 m. och den var utrustade med soltak. Båten var bestyckad med en BM-motor av typen 1113 BR på 48 hkr. Totalvikten var ca 5 800 kg. Vi har ingen kunskap om hur båten kom till Etiopien eller vilken trafik den gick i. Sannolikt är väl att den inte finns kvar i dag.

Provtur på Österdalälven vintern 1962

 

Tillverkningskortet Lidwallssidan Arkiv

 

Bland leveransdokumenten för nr 580 finns denna skiss med måttanteckningar.

 

Vi har ingen kunskap om båten öden och äventyr i Afrika . Sannolikt finns den inte kvar idag. Kan någon av våra beresta läsare berätta mer???

 

 

Tillbaks