Tillverkningsnr 516 typ Passbåt typ B LISA IV

Lidwall & Söner AB byggde denna båt för eget bruk, eller lager som det står på tillverkningskortet. Längd 7,45 m. Bredd 2,35 m. Motorn var en Albin O-41. Skrov byggdes i 3 mm plåt, däck och överbyggnad i 2,5 mm. Den vägde i praktiken lika mycket som den beräknade vikten - 2000 kg. I leveranslistan står hon som LISA IV, men så värst mycket lisat lär det inte ha blivit. Snart fann hon en köpare i Kungliga Domänstyrelsen. Det var självaste kronojägaren i Tullgarns bevakningsdistrikt som skulle använda båten. Båten levererades färdig 13 december 1962. Oklart om sommaren -63 blev båtlös eller om inbytet Trä-Lisa, LISA III fick slita på en sommar till? Som ny LISA sommaren -64 fick man istället "Aquamaticen", Sportbåten nr 521. Därefter kom nr 593 att få vara fritids- och representationsbåt. Hon är dock trots likheten byggd på en helt annan ritning och några cemtimeter större på alla ledder.

Vi bryggan. foto Mattias Ohtonen

 

Tillverkningsskylten foto Mattias Ohtonen

Lidwallssidan fick kännedom om båten då den 2011 04 15 ligger ute till försäljning på Blocket. Vi tog kontakt med nuvarande ägaren som sände oss bilderna men som inte kände båtens historia. Lidwalls register hjälpte, tillsammans med tillverkningsskylten till att säkert identifiera båten. Men hur länge hon brukades vid Tullgarn känner vi inte till. Mattias köpte båten i Kungsängen utanför Stockholm och den förre ägaren hade inte heller mer fakta att tillgå

Motorrummet foto Mattias Ohtonen

Origianlmotorn förefaller att vara kvar. Båten är utrustad med 2 kojplatser och det finns en reflexkamin som skall värma ruffen och styrhytten.

foto Mattias Ohtonen

 

foto Mattias Ohtonen

foto Mattias Ohtonen

Tillbaks