Tillverkningsnr 511 typ Fiske ex V63

Båten levererades till Bröderna Anderssons Fisk i Borghamn den 13 juli 1962. Längd 8,50 m. Bredd 2,45 m. Båten var ritad av M. Forsberg redan 1938 och är sannolikt en överföring av en träbåtsritning till stål. En kopia av en typisk och mycket sjösäker Vätternsnipa. Båten byggdes i 3 mm plåt men kölstråket var i 4 mm. Överbyggnad i 2 mm och däcket i 3.

Motorn var från början en Lister SL3MGR som ägaren själv monterade in.Den motorn ersattes senre av en 2 cyl SABB med ställbar snurra. Propellern har en diameter av 540 mm. Båten hade ännu 2017 samma ägare och brukades. Den låg i året runt utom vid bottenunderhåll och det fiskades ännu till husbehov. Stort tack till Barbro och Lars för trevliga samtal och bilder.

Några år senare ägdes båten av Jonny Ståhl som var Borghamns ende yrkesfiskare. Båten gick i Vättern till dec 2021 och togs upp för underhåll i Hästholmens hamn. Dessvärre fanns rostskador varför den tänkta blästringen inte blev av.

NR 511 i Borghamns hamn januari 2017, Foto Barbro Andersson

NR 511 i Borghamns hamn januari 2017, Foto Barbro AnderssonAvmastad inför vintern. Foto Lennart Wretman 2017 10 28

På land Foto Pär-Eric Ståhl 2022 04 20

På land Foto Pär-Eric Ståhl 2022 04 20

Hydraulisk nätrulle i aktern. Foto Pär-Eric Ståhl 2022 04 20

Tillbaks