Tillverkningsnr 500 typ BV heter Tev

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs 2 juni 1962. Längd 13,00 m. Bredd 3,80 m. Båten hade från början en Deutzmotor på hela 230 hkr med motornr 30,70347/54. Båten vägde ca 15,8 ton. Tev var en ren bogserare och byggdes för att dra timmer på Orsjön. I Lidwalls leveransdokument står att stationsorten är Bollnäs, men även Orsjön är nämnt. Vidare står det att namnet är Tev och nr 110, som kan vara flottningsföreningens inventarienummer. I dokumentet står vidare att båten skall byggas heldäckad med propellerdysa och manskapsutrymme. Flottningen på Ljusnan lades ned 1968 och båten såldes samma år till Skanska Cement Gjuteriet för att brukas vid byggandet av Ölandsbron. Fortsatt öden för oss var okänt. Det här är en av de sista båtarna av  Lidwalls större bogserare som vi länge saknade bild på. Skrovet känns bekant men överbyggnaden modernare och harmoniserar snyggt .

Tev på Orsjön Foto Jan Christer Lund 1962

Lidwallssidan fick sedermera kontakt med Jan Christer Lund som fotat båten i Orsjön då den var alldeles ny 1962. Jan Christer berättade att skepparen väntade på en reparatör från Stockholm. Han var inte alls nöjd med maskinens gång och hade varit skeppare på den ångbåt med samma namn som nya moderna Tev ersatte. Skepparen fördrog ångdriften men den gamla Tev var redan under skrotning. En resa med timmersläp över sjön tog 30 timmar och man hade ett eget vaktsystem. Det var 2 mans besättning på Tev och när man kom till en ö (som red tror var Långön där LFF hade en depå - nu servering och bad sommartid) rodde avlösande besättning ut från ön och de som startat bogseringen återvände till ön för frivakt.

Tev på okänd plats 1965 07 11. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriska Museet arkiv Stockholm.


Från en film tagen 1968 den sista flottningssomaren på Ljusnan

Nu vet vi att båten redan i maj 22 1968 var såld till Skanska genom denna tidningsartikeli Ljusnan. Utklipp i Gunnar Hedmans samling. Finns hon kvar idag undrar redaktionen nyfiket och är som vanligt tacksam för alla tips.

Tillbaks