Tillverkningsnr 490 Traktorbåt typ 1 byggd som Preja 2

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Dalälvarnas Flottningsförening  juni 1961. Längd 5.40 m Bredd 2.60 m Djupgående 1.20 m. Byggdes för DFF som Preja 2 och såldes 1972 04 10 tillsammans med Preja 3 till Umeå Flottningsförening för den facila summan av 30 000 kr. Där slutar vårt spår efter P 2.Preja 2 i timret vid Täktens skilje vid okänd tidpunkt. Fotot i Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkivPreja 2 i timret vid Täktens skilje vid okänd tidpunkt. Fotot i Lidwalls samling i Leksands lokalhistoriska arkivI Umeälven 1974 Till vänster Traktorbåt 2 till höger troligen nr 490.
Foto genom Bengt Björkman 1974

Tillbaks